Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
L�RDAG 29. APRIL  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse

Nordlysturister jager bort fiskere

Fiskere må vike for turister på nordlys- og hvalsafari, og stenges ute fra viktige fiskeområder i Troms.Les hele saken
POLITIKK

Eidesen: Høyringsfrist i dag

I dag er det frist for å levere inn høyringsnotat i samband med kvoteutvalet. Fiskebåt meiner kvotesystemet kan bli både betre og enklare, men først må politikarane ta stilling til om strukturkvotane skal vere tidsavgrensa.Les heile saka
NYHETER

Nytt sjømatmerke

Sjømatrådet har i dag lansert et nytt opphavsmerke for norsk sjømat. Det nye merket garanterer norsk opphav og skal bidra til å forsterke norsk sjømats posisjon globalt.Les hele saken
NYHETER

Klart for påmelding

Nytt opplæringsprogram for fabrikk og fabrikkledelse er nå klar for påmeldingLes hele saken
NYHETER

Tobisfisket er godt i gang

Tobisfisket godt i gang, mens det i kolmulefiske vest av St. Kilda ikke er mange båter med kvote igjen.Les hele saken
NYHETER

Får ikke bruke trål i sildefisket

Kystfartøy får ikke bruke trål, når de fisker nordsjøsild. Dette til tross for at ringnotfartøy kan bruke trål. Ifølge Fiskebåt er det en tilfeldighet at det er forskjellige regler for fartøygruppene.Les hele saken
MILJØ

Mange vil være med å rydde

Vårens nasjonale storaksjon for å rydde norske strender kan få rekordoppslutning. Det viser foreløpige påmeldingstall fra Hold Norge Rent.Les hele saken
NYHETER

17 500 tonn kolmule i påskeuka

Kolmulefisket har foregått i området 35 nautiske mil sørvest av St Kilda langs 500 meter dybde til ca. 70 nautiske mil sør av St.Kilda.Les hele saken
MILJØ

Fiskebåt inviterer til ryddedugnad

Fiskebåt inviterer frivillige organisasjonar til ryddedugnad langs kysten. Søppel i havet er ei aukande miljøutfordring.Les heile saka
NYHETER

Godt kolmulefiske ved St. Kilda

Vel 40 000 tonn kolmule er meldt inn denne uke og da i hovedsak fra St. Kilda feltet. Utover det er det svært lav aktivitet i andre fiskerier.Les hele saken
NYHETER

Fosnavaag Pelagic AS er årets lærebedrift

Marint kompetansesenter har valgt Fosnavaag Pelagic AS som årets lærebedrift 2016. Selskapet har flere lærlinger i automatiseringsfaget og industrimekanikerfaget.Les hele saken
MILJØ

Vil kartlegge nye fiskeområde

Fiskeridirektoratet ber om innspel til arbeidet med å finne kriterier som skal gjelde for fiske i nye område i Barentshavet.Les heile saka
POLITIKK

- Må kunne kjøpe seg fri frå pliktene

Fiskebåt meiner at selskap som i dag har aktivitetsplikt må kunne kjøpe seg fri frå pliktene gjennom eit økonomisk oppgjer.Les heile saka
NYHETER

Skal auke kompetansen i fiskeflåten

Kundane stiller stadig strengare krav til kvalitet og dokumentasjon i heile verdikjeda. Dette gjeld også dokumentasjon på det faglege nivået blant dei tilsette om bord i fiskebåtane.Les hele saken
POLITIKK

Sandberg møter motstand

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått kritikk for forslaget om å avvikle torsketrålernes pliktsystem. I dag er det høring i Næringskomiteen i Stortinget.Les hele saken
NYHETER

Ny app for tapt fiskeredskap

Fra sommeren kan en melde fra om tapte fiskeredskaper gjennom en ny app. Fiskeridirektoratet har inngått en avtale med Sintef, som vil gjøre det mulig å melde fra om tap av fiskeredskaper gjennom en ny app på mobilen.Les hele saken
FORSKING

Skal få ny kunnskap om plast i havet

En gruppe europeiske forskere jobber nå med et stort, internasjonalt prosjekt som skal gi ny kunnskap om mekanismene bak mikroplastinvasjonen i havet.Les hele saken
NYHETER

Vinterens beste så langt

Vel 61 000 tonn kolmule er det registrert i journalen denne uken. Det er årets beste uke hva fangstkvantum angår.Les hele saken
POLITIKK

Nå kommer havmeldingen

For første gang legger en norsk regjering fram en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Utenriksminister Børge Brende, sier regjeringen vil intensivere arbeidet med å fremme norske interesser.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
03
MAI
Årsmøte i SUROFI
Ålesund, 2. mai
Link
04
MAI
Årsmøte i Sildelaget
Bergen 4. - 5. mai
Link
04
MAI
The Next Wave, Fiskerikonferanse
Giske 4. mai
Link
11
MAI
Sikker fisker 2017
Tromsø 11.-12. mai
For meir info. sjå lenke under.
Link
31
MAI
Årsmøte i Norges Råfisklag
31. mai til 1. juni
Link
24
AUG
Fiskeriseminar 2017 - Klippfisk
Scandic Parken Ålesund, 24. august,
Link
24
AUG
Solstrand-seminar
24. til 25. august, Solstrand hotell
Link
31
AUG
Pelagisk Arena
Ålesund, 31. august 2017
Link
Se alle arrangement
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket