FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
L�RDAG 10. DESEMBER  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Liten effekt av Brexit så langt

- Førebels er litt svakare pund einaste effekten vi har sett av Brexit så langt. Samla sett har Brexit likevel hatt liten innverknad på eksporten av norsk fisk. Det seier Finn-Arne Egeness i Nordea.Les meir
NYHETER

Stor interesse for ENØK-tiltak

Det statlege foretaket Enova gir støtte til blant anna tiltak for å få meir energieffektive skip. Og interessa er stor blant fiskebåtreiarane er stor, seier Petter Øyn i Enova.Les heile saka
FORSKING

HI-direktøren: - Sanninga har datostempling

- Sanninga har datostempling, fordi vi heile tida får ny kunnskap. Difor driv vi kontinuerleg med forsking og kartleggingar. Det sa direktør ved Havforskingsinstituttet, Sissel Rogne til årsmøtet i Fiskebåt Vest.Les heile saka
NYHETER

- Vil ha ein enklare fiskeripolitikk

Styreleiar i Fiskebåt Vest, Paul Harald Leinbø vil ha enklare reglar innan fisket. I årsmøtetalen oppmoda han til brei politisk semje for å få på plass ein langsiktig og stabil fiskeripolitikk.Les heile saka
NYHETER

Eidesen-utvalet legg fram innstilling på onsdag

Onsdag komande veke klokka 10.00 blir innstillinga frå «Kvoteutvalet» overlevert til fiskeriminister Per Sandberg.Les heile saka
NYHETER

Eksporterer sjømat 90 milliardar

2016 blir nok eit rekordår for eksport av norsk sjømat. I løpet av desember vil verdien passere 90 milliardar med god margin.Les heile saka
NYHETER

- Vi veit ikkje korleis Brexit vil slå ut på kvote-fordelinga

- Det einaste sikre er at Brexit vil få innverknad, men førebels veit vi ikkje kva følgene blir for norske fiskekvotar, seier Vidar Landmark, ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet.Les heile saka
NYHETER

Gode tider for pelagisk

Alle dei pelagiske bestandane er i vekst samtidig. Særleg makrellbestanden er kraftig aukande, fortalte forskarar frå Havforskingsinstituttet.Les heile saka
NYHETER

- Vi treng politikarar med kunnskap

- Det er mange hyggelege politikarar, men vi opplever diverre at dei ofte har mangelfulle kunnskapar om fiskeri. Det sa Stig Østervold, leiar i Fiskebåt Sør då han opna årsmøtet i Bergen.Les heile saka
NYHETER

Kystflåten tar siste silda

I kvoteoversiktene til Sildelaget begynner det å gå mot null for de fleste større fiskeslagene. Dermed er det mindre aktivitet nå på tampen av året. Men helt fritt for fisk er det selvsagt ikke.Les hele saken
NYHETER

2017 avtalen med EU er klar

Les heile saka
NYHETER

Økt norsk adgang til kolmule

Norge og EU er enige om gjensidig adgang til fiske på norsk vårgytende sild og kolmule i hverandres soner i 2017.Les hele saken
NYHETER

Fiskarlaget vil utsette FM-sløkking

Norges Fiskarlag er framleis usikre på om dab-dekninga er god nok til havs, og ber styresmaktene utsetje stenginga av FM-nettet i Nordland.Les meir
NYHETER

Fiskebåt støtter kvoteøkningen

Fiskebåt støtter fiskeriminister Per Sandberg sin avgjørelse om å øke totalkvoten for norsk vårgytende sild.Les hele saken
NYHETER

Økt andel sild til Norge

Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild økes fra 61 til 67 prosent i 2017.Les hele saken
FORSKING

Skrei og kysttorsk er samme art

Skrei og kysttorsk er varianter av samme art. Det slår forskere fast etter en 80 år gammel torskekrangel.Les hele saken
NYHETER

Sjømatalliansen frykter for EØS-avtalen

Fremskrittspartiet åpner for at Norge bør forlate EØS-avtalen, i sitt program for neste storingsperiode. Dette er skremmende, sier Kjell Ingebrigtsen som er leder for Sjømatalliansen.Les hele saken
FISKERI

Mindre aktivitet i sildefisket

Sist uke ble det levert bare 7.900 tonn med Norsk vårgytende sild. De fleste båtene er ferdige med sine kvoter, melder Sildelaget.Les hele saken
NYHETER

Nytt toppår for fiskeflåten

Trålfisket er det som svarte seg best i 2015. Det viser undersøking frå Fiskeridirektoratet.Les heile saka
 
KalenderKALENDER
14
DES
Kvoteutvalet legg fram si innstilling
Dette skjer mellom kl. 10.00 og 12.00
Link
10
JAN
Ombordfryst 2017
Ålesund, 10. januar 2017
Link
22
JAN
Arctic Frontiers
Tromsø 22.- 27. januar 2017
Link
15
FEB
Årsmøte i Fiskebåt
Oslo 15.-16. februar 2017
Link
25
APR
Fiskerimessa i Brussels
Brussels, 25.-27. april 2017
Link
24
AUG
Solstrand-seminar
Solstrand hotell
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt
11.04.2016Onsdag siste frist for sildemøtet
04.04.2016Rapport fra skreitoktet

MARKED

13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve
05.04.2016Økt pelagisk eksport

FISKERI

09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket
12.09.2016Makrellsesongen er i gang
05.09.2016Fiskets gang den siste uken