FiskeBåt - RSS FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
L�RDAG 27. AUGUST  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse

Lerøy får overta

Nærings- og fiskeridepartementet har godkjent den fiskerimessige siden av eierendringen i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS. Dermed overtar Lerøy Seafood aksjemajoriteten i selskapene.Les hele saken
INTERNASJONALT

Deltok på Brexit-møte

Fiskebåt var representert med administrerende direktør Audun Maråk på regjeringens møte i dag om følgene av Brexit. Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag representerte Sjømatalliansen på møtet.Les hele saken
POLITIKK

Ber om innspill til havstrategi

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en helhetlig havstrategi. Strategien skal legges frem våren 2017.Les hele saken
NYHETER

Spennende tema på Pelagisk Arena

Pelagisk Arena arrangeres i år i Bergen, onsdag 31. august. En rekke spennende tema står på dagsordenen.Les hele saken
NYHETER

Enighet i seitrål

Det har lenge vært et sterkt ønske om å endre systemet for tillatt innblanding av torsk og hyse i seitrålerne sitt seifiske langs norskekysten. Nå er de gjenværende seitrålerne enige.Les hele saken
NYHETER

Inviterer til Brexit-møte

Næringsminister Monica Mæland inviterer næringslivet til møte i morgen for å diskutere konsekvenser av Storbritannias folkeavstemning. EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker og fiskeriminister Per Sandberg deltar også.Les hele saken
NYHETER

Sandberg om ressursrente

I et foredrag under Husøydagan kom fiskeriminister Per Sandberg blant annet inn på spørsmålet om skattlegging av ressursrenta i fiskeriene.Les hele saken
FORSKNING

-2014-årgangen tegner å være sterk

-Det var stor dominans av toåringer i sørlige og sentrale deler av Norskehavet.
2014-årsklassen tegner til å være sterk, som tyder godt for fremtiden, sa havforsker Leif Nøttestad om siste nytt fra makrellfronten på Nor-Fishing i Trondheim.Les hele saken
FORSKNING

-Usikkerhet om sild

-Innsamlede data gir usikkerhet om sildebestanden, sa havforsker Erling Kåre Stenevik på Havforskningsinstituttet i et foredrag på Nor-Fishing i Trondheim.Les hele saken
ORGANISASJON

Vellykka møte for Stor kyst

Fiskebåt arrangerte i formiddag medlemsmøte for Stor kyst under Nor-Fishing i Trondheim. På medlemsmøtet blei Svein Roger Karlsen valt som observatør for Stor kyst i Fiskebåt-styret.Les heile saka
NYBYGG

Ny Rav i 2018

Hepsø-rederiet har bestilt nytt fartøy, rigget for ringnotfiske og kolmuletrål, fra Karstensens Skipsværft i Skagen i Danmark.Les hele saken
MILJØ

Miljøpris til Nordic wildfish

Fiskeriselskapet Nordic wildfish AS (tidlegare Roaldsnes) er årets vinnar av Fiskeridirektoratets Miljøpris. Nordic wildfish får prisen for sitt arbeid med å redusere energiforbruket og optimal ressursutnytting av fangsten om bord på sine fartøy.Les heile saka
NYHETER

Møtte FrPs programkomite

Fiskebåt hadde i dag møte med FrPs programkomite for Stortingsperioden 2013-2017. Komiteens leder er fiskeriminister Per Sandberg (t.v.), og parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik er blant de andre medlemmene.Les hele saken
NYHETER

Skippermøter i Trondheim

Tradisjonen tro avholdes skippermøter under Nor-Fishing i Trondheim i neste uke. Påmeldingsfristen er mandag 15. august.Les hele saken
NYHETER

Tett program på Nor-Fishing

Rundt 15000-20000 besøkende er ventet til fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim i neste uke.Les hele saken
NYHETER

Vil ha møte om sei i Nordsjøen

Fiskebåt mener at kvoterådet fra ICES bør legges til grunn for kvotefastsettelsen for sei i Nordsjøen i 2017. Den tidligere benyttede forvaltningsregelen for sei i Nordsjøen er gått ut på dato, og det er et sterkt behov for å revidere denne, skriver Fiskebåt i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.Les hele saken
NYHETER

Ronny Berg til Fiskebåt Vest

Statsekretær Ronny Berg (bildet) i Nærings- og fiskeridepartementet kjem til medlemsmøtet i Fiskebåt Vest fredag 26. august for å halde foredrag om aktuelle nærings- og fiskeripolitiske spørsmål.Les heile saka
NYHETER

Fortsatt kraftig eksportøkning

Norge eksporterte sjømat for 6,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 15 prosent eller 882 millioner kroner målt mot juli i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 49,2 milliarder kroner. Det er en økning på 24 prosent i forhold til samme periode i fjor.Les hele saken
NYHETER

Nina på plass i Bergen

Fiskebåts nye medarbeider, Nina Rasmussen (bildet), begynner i jobben i dag, 1. august.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
30
AUG
Styremøte i Fiskebåt
Gardermoen, 30. august 2016
Link
31
AUG
Pelagisk Arena 2016
Bergen, 31. august 2016
Link
30
SEP
Kvoteråd for makrell, nvg-sild og kolmule
København, 30. september 2016
Link
10
OKT
Kvoteråd, lodde i Barentshavet
København, 10. oktober 2016
Link
13
OKT
Kvoteråd for øyepål
København, 13. oktober 2016
Link
02
NOV
Reguleringsmøte
Bergen, 2.-3.november 2016
Link
24
NOV
Årsmøte, Fiskebåt Nord
Tromsø, 24.- 25. november 2016
Link
09
DES
Årsmøte, Fiskebåt Vest
Ålesund, 9.desember 2016
Link
Se alle arrangement
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

FORSKNING

19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt
11.04.2016Onsdag siste frist for sildemøtet
04.04.2016Rapport fra skreitoktet
01.04.2016Endrer klimaet fiskeri?
18.03.2016Åpent møte om sildeforskning
10.03.2016Utsatt metoderevisjon for nvg-sild
09.03.2016Makrell sunt også på boks
04.03.2016Pelagisk møte om sildeforskning

MARKED

03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa
21.04.2016Slår alarm om eksportløyve
05.04.2016Økt pelagisk eksport
05.04.2016Ny torskerekord
05.04.2016Eksportøkning på 22%
03.03.2016Vekst på 29% i februar

FISKERI

23.05.2016Første fangster av nordsjøsild
25.04.2016Tobisfisket i gang
22.03.2016Ikkje alle har fri
29.02.2016Svært godt kolmulefiske
24.02.2016God fart i kolmulefisket
08.02.2016Fiska for 35 mill.kr. på fem veker
22.01.2016Loddeøkning på Island
14.01.2016Fangstverdi tilbake på rekordnivå
07.01.2016Rekordår i Råfisklaget
17.11.2015Fiskeskjer dobla