Medlemsfartøy

...

Akselson

Akselson har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet eies av Berg Fiskeriselskap AS og er hjemmehørende i Senjahopen.

...

Arnøytind

Arnøytind, som eies av Arnøytind AS på Skjervøy, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Asbjørn Selsbane

Asbjørn Selsbane er hjemmehørende i Tromsø og eies av Asbjørn Selsbane AS. Fartøyet har kvoter på torsk, sei, hyse, nordsjøsild, nvg-sild og makrell.

...

Ballstadøy

Ballstadøy er eigd av Ballstadøy AS, og er heimehøyrande på Leknes.

...

Båragutt

Båragutt, som eies av Båragutt Kyst AS i Tromsø, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Bernt Oskar

Bernt Oskar har kvoter på torsk, hyse,sei, nvg-sild og makrell. Fartøyet eies av Kransvik AS i Sørvågen.

...

Brusøyskjær

Brusøyskjær er eit kystfartøy eigd av Brusøyskjær AS

...

Delfin

Delfin er et kystfartøy som er hjemmehørende i Senja. Fartøyet eies av Senjen Fiskeriselskap AS.

 

 
...

Einarson

Einarson eies av Botnhamn Sjø AS.

Fugløyfjell

Fugløyfjell er eit kystfartøy som er eigd av Lenangen Fiskeriselskap AS i Tromsø.

...

Haraldson

Haraldson er en kystreketråler med konsesjons på sei. Den ble bygget hos Karstensens Skibsværft AS i Danmark i 2006 og ombygd i 2017. Den er hjemmehørende i Austevoll og er eid av Haraldson AS.

...

Hege Theresa

Hege Theresa er eigd av Berg Fisk AS i Senjahopen.

...

Hunter

Stålegg er eigd av Havøy kystfiske pI Fosnavåg og driv med kystnot, trål og snurrevad. Fartøyet har kvotar på torsk,sei, reker og makrell.

...

Johan Berg

Johan Berg eies av Jarle Bergs Sønner AS på Værøy. Fartøyet har kvoter på makrell, sei, torsk, hyse og nvg-sild.

...

Kamilla Grande

Kamilla Grande er eit kystfartøy som er eig av Øksnes Kystfiske i Myre.

...

Knut Olav

Knut Olav er eigd av Kransvik AS i Svolvær og tilhøyrer gruppa av store kystfartøy.

...

Kongsøy

Kongsøy er eit kystfartøy eigd av Kongsøy AS i Bergen.

...

Kongsvard

Kongsvard er eit kystfartøy eigd av Kongsvard AS i Bergen.

...

Koralen

Linefartøyet Koralen, som har kvoter på torsk, sei og hyse, eies av Koralfjord AS i Brattvåg på Sunnmøre.

...

Koralhav

Koralhav eies av Koralhav AS som er hjemmehørende i Brattvåg.

...

Kransvik Jr.

Kransvik Jr. er eit kystfartøy heimehøyrande i Svolvær.

...

Leander

Leander er eigd av Øksnes Kystfiske AS og er heimehøyrande i Myre.

...

Liavåg

Liavåg er eit kystfartøy eigd av reiarlaget Oma Kyst AS i Bekkjarvik.

...

Lise-Beate

Lise-Beate er hjemmehørende i Botnhamn og har kvoter på makrell, nvg-sild, torsk, sei og hyse.

...

Lofothav

Lofothav eies av Lofothav AS