Medlemsfartøy

...

Akselson

Akselson har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet eies av Nordsild Havfiske AS og er hjemmehørende I Engenes.

...

Arnøytind

Arnøytind, som eies av Arnøytind AS på Skjervøy, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild. Fartøyet er hjemmehørende i Tromsø.

...

Asbjørn Selsbane

Asbjørn Selsbane er hjemmehørende i Tromsø og eies av Asbjørn Selsbane AS. Fartøyet har kvoter på torsk, sei, hyse, nordsjøsild, nvg-sild og makrell.

...

Ballstadøy

Ballstadøy er eigd av Ballstadøy AS, og er heimehøyrande på Leknes.

...

Båragutt

Båragutt, som eies av Båragutt Kyst AS i Tromsø, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Bernt Oskar

Bernt Oskar har kvoter på torsk, hyse,sei, nvg-sild og makrell. Fartøyet eies av Kransvik AS i Sørvågen.

...

Delfin

Delfin er et kystfartøy som er hjemmehørende i Senja. Fartøyet eies av Senjen Fiskeriselskap AS.

 

 
...

Einarson

Einarson eies av Botnhamn Sjø AS.

...

Fugløyfjord

Fugløyfjord, som har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild, eies av Lenangen fiskeriselskap i Tromsø.

...

Haraldson

Haraldson er en kystreketråler med konsesjons på sei. Den ble bygget hos Karstensens Skibsværft AS i Danmark i 2006 og ombygd i 2017. Den er hjemmehørende i Austevoll og er eid av Haraldson AS.

...

Hege Theresa

Hege Theresa er eigd av Berg Fiskeriselskap i Senjahopen.

...

Hunter

Stålegg er eigd av Havøy kystfiske pI Fosnavåg og driv med kystnot, trål og snurrevad. Fartøyet har kvotar på torsk,sei, reker og makrell.

...

Johan Berg

Johan Berg eies av Jarle Bergs Sønner AS på Værøy. Fartøyet har kvoter på makrell, sei, torsk, hyse og nvg-sild.

...

Kamilla Grande

Kamilla Grande er eit kystfartøy som er eig av Øksnes Kystfiske i Myre.

...

Koralen

Linefartøyet Koralen, som har kvoter på torsk, sei og hyse, eies av Koralfjord AS i Brattvåg på Sunnmøre.

...

Koralhav

Koralhav eies av Koralhav AS som er hjemmehørende i Brattvåg.

...

Kransvik Jr

Kransvik Jr er eigd av Knut Olav AS i Svolvær.

...

Leander

Leander er eigd av Øksnes Kystfiske AS og er heimehøyrande i Myre.

...

Lise-Beate

Lise-Beate er hjemmehørende i Botnhamn og har kvoter på makrell, nvg-sild, torsk, sei og hyse.

...

Lofothav

Lofothav eies av Lofothav AS 

...

Meløyfjord

Meløyfjord, som er hjemmehørende i Halsa i Nordland, har kvoter på nvg-sild, reker, torsk, sei og hyse.

...

Nina Iren

Nina Iren, er eigd av Berg Fiskeriselskap AS i Senjahopen.

...

Nordhavet

Nordhavegt er eit stor kyst-fartøy som blei levert i februar 2019.  Nordhavet fisker med snurrevad etter torsk, sei og hyse. Den fisker med not etter sei, nvg-sild, nordsjøsild, makrell og lodde.

...

Nystrøm

Nystrøm eies av Nybonia Hav AS og er hjemmehørende på Misund.

...

Olagutt

Olagutt, som eies av Olagutt AS på Sortland, har kvoter på sei, torsk, hyse, nvg-sild og makrell.