Medlemsfartøy

...

Akselson

Akselson har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet eies av Berg Fiskeriselskap AS og er hjemmehørende i Senjahopen.

...

Arnøytind

Arnøytind, som eies av Arnøytind AS på Skjervøy, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Asbjørn Selsbane

Asbjørn Selsbane er hjemmehørende i Tromsø og eies av Asbjørn Selsbane AS. Fartøyet har kvoter på torsk, sei, hyse, nordsjøsild, nvg-sild og makrell.

...

Ballstadøy

Ballstadøy er eigd av Ballstadøy AS, og er heimehøyrande på Leknes.

...

Båragutt

Båragutt, som eies av Båragutt Kyst AS i Tromsø, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Brusøyskjær

Brusøyskjær er eit kystfartøy eigd av Brusøyskjær AS

...

Einarson

Einarson eies av Botnhamn Sjø AS.

...

Fugløyfjell

Fugløyfjell er eit kystfartøy som er eigd av Lenangen Fiskeriselskap AS i Tromsø.

...

Hege Theresa

Hege Theresa er eigd av Berg Fisk AS i Senjahopen.

...

Hunter

Hunter er eit kystfartøy som er eigd av Havøy Kystfiske AS i Ålesund.

...

Kamilla Grande

Kamilla Grande er eit kystfartøy som er eig av Øksnes Kystfiske i Myre.

...

Knut Olav

Knut Olav er eigd av Kransvik AS i Svolvær og tilhøyrer gruppa av store kystfartøy.

...

Kongsøy

Kongsøy er eit kystfartøy eigd av Kongsøy AS i Bergen.

...

Kongsvard

Kongsvard er eit kystfartøy eigd av Kongsvard AS i Bergen.

...

Koralen

Linefartøyet Koralen, som har kvoter på torsk, sei og hyse, eies av Koralfjord AS i Brattvåg på Sunnmøre.

...

Koralhav

Koralhav eies av Koralhav AS som er hjemmehørende i Brattvåg.

...

Kransvik Jr.

Kransvik Jr. er eit kystfartøy heimehøyrande i Svolvær.

...

Leander

Leander er eigd av Øksnes Kystfiske AS og er heimehøyrande i Myre.

...

Liavåg

Liavåg er eit kystfartøy eigd av reiarlaget Oma Kyst AS i Bekkjarvik.

...

Lise-Beate

Lise-Beate er hjemmehørende i Botnhamn og har kvoter på makrell, nvg-sild, torsk, sei og hyse.

...

Meløyfjord

Meløyfjord, som er hjemmehørende i Halsa i Nordland, har kvoter på nvg-sild, reker, torsk, sei og hyse.

...

Nordhavet

Nordhavegt er eit stor kyst-fartøy som blei levert i februar 2019.  Nordhavet fisker med snurrevad etter torsk, sei og hyse. Den fisker med not etter sei, nvg-sild, nordsjøsild, makrell og lodde.

...

Nystrøm

Nystrøm eies av Nybonia Hav AS og er hjemmehørende på Misund.

...

Olagutt

Olagutt, som eies av Olagutt AS på Sortland, har kvoter på sei, torsk, hyse, nvg-sild og makrell.

...

Quo Vadis

Quo Vadis er en kombinert tråler og snurrevadbåt hjemmehørende i Vedavågen i Karmøy. Båten eies av Fiskeriselskapet Norli AS.