Medlemsfartøy

...

Akselson

Akselson har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet eies av Berg Fiskeriselskap AS og er hjemmehørende i Senjahopen.

...

Arnøytind

Arnøytind, som eies av Arnøytind AS på Skjervøy, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Asbjørn Selsbane

Asbjørn Selsbane er hjemmehørende i Tromsø og eies av Asbjørn Selsbane AS. Fartøyet har kvoter på torsk, sei, hyse, nordsjøsild, nvg-sild og makrell.

...

Ballstadøy

Ballstadøy er eigd av Ballstadøy AS, og er heimehøyrande i Svolvær.

...

Båragutt

Båragutt, som eies av Båragutt Kyst AS i Tromsø, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Brusøyskjær

Brusøyskjær er eit kystfartøy eigd av Brusøyskjær AS

...

Einarson

Einarson eies av Botnhamn Sjø AS.

...

Fugløyfjell

Fugløyfjell er eit kystfartøy som er eigd av Camaro Fiskeriselskap AS i Nord-Lenangen.

...

Hege Theresa

Hege Theresa er eigd av Berg Fisk AS i Senjahopen.

Hovden Viking

Hovden Viking er eit fartøy i Stor kyst-gruppa, som er eigd av Hovden Senior AS i Selje.

...

Hunter

Hunter er eit kystfartøy som er eigd av Havøy Kystfiske AS i Ålesund.

...

Kamilla Grande

Kamilla Grande er eit kystfartøy som er eig av Øksnes Kystfiske i Myre.

...

Knut Olav

Knut Olav er eigd av Kransvik AS i Svolvær og tilhøyrer gruppa av store kystfartøy.

...

Kongsøy

Kongsøy er eit kystfartøy eigd av Kongsøy AS i Bergen.

...

Kongsvard

Kongsvard er eit kystfartøy eigd av Kongsvard AS i Bergen.

...

Koralen

Linefartøyet Koralen, som har kvoter på torsk, sei og hyse, eies av Koralfjord AS i Brattvåg på Sunnmøre.

...

Koralhav

Koralhav eies av Koralhav AS som er hjemmehørende i Brattvåg.

...

Kransvik Jr.

Kransvik Jr. er eit kystfartøy heimehøyrande i Svolvær.

...

Leander

Leander er eigd av Øksnes Kystfiske AS og er heimehøyrande i Myre.

...

Liavåg

Liavåg er eit kystfartøy eigd av reiarlaget Oma Kyst AS i Bekkjarvik.

...

Lise-Beate

Lise-Beate er hjemmehørende i Botnhamn og har kvoter på makrell, nvg-sild, torsk, sei og hyse.

Lofotfangst

Lofotfangst er eit fartøy i Stor-kyst-gruppa som er heimehøyrande i Svolvær.

...

Meløyfjord

Meløyfjord er et fartøy i stor kyst-gruppen som er hjemmehørende i Halsa i Nordland.

...

Meløyfjord 2

Meløyfjord 2, som er hjemmehørende i Halsa i Nordland, har kvoter på nvg-sild, reker, torsk, sei og hyse.

...

Nordhavet

Nordhavegt er eit stor kyst-fartøy som blei levert i februar 2019.  Nordhavet fisker med snurrevad etter torsk, sei og hyse. Den fisker med not etter sei, nvg-sild, nordsjøsild, makrell og lodde.