Medlemsfartøy

...

Havsel

Havsel eies av Fjord Havsel AS i Alta.

...

Kvitungen

Kvitungen eies av Kvitungen AS, og er hjemmehørende i Tromsø.

...

Stålbas

Stålbas er ei selfangstskute, eid av Barens Offshore, og hjemmehørende i Tromsø.