Medlemsfartøy

...

Arctic Swan

Arctic Swan er eigd av selskapet Arctic Swan AS i Alta. Selskapet er tredje generasjons familieselskap med lange tradisjoner fra fisket etter reker og hvitfisk i Barentshavet, Nordsjøen, ved Svalbard, Jan Mayen, Grønland og Canada.

...

Atlantic Star

Fartøyes eies av Rosund Drift AS, og er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal.

...

Atlantic Viking

Atlantic Viking er eigd av Nye Giske Havfiske AS, og frysetrålaren har kvotar på torsk, sei og hyse. Fartyet er reiarlagets første nybygg.

...

Båtsfjord

Hvitfisktråleren Båtsfjord eies av Nordland Havfiske AS, som er et datterselskap til Lerøy Havfisk AS.

...

Breidtind

Breidtind er ein trålar som er eigd av Nergård Havfiske og heimehøyrande i Tromsø.

...

Doggi

Doggi eies av Lerøy Havfisk i Ålesund gjennom datterselskapet Hammerfest Industrifiske AS.

...

Gadus Neptun

Gadus Neptun eies av Lerøy Havfisk AS gjennom datterselskapet Finnmark Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gadus Njord

Gadus Njord eies av Lerøy Havfisk AS gjernnom datterselskapet Nordland Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gadus Poseidon

Gadus Poseidon eies av Finnmark Havfiske AS, som er et datterselskap til Lerøy Havfisk AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Granit

Fabrikktråleren Granit eies av Halstensen Granit AS i Bekkjarvik. Produktene selges av Brødrene Sperre AS.

...

Haltentrål

Seitråleren Haltentrål er hjemmehørende i Brattvåg i Haram kommune i Møre og Romsdal, og eies av Solskjær AS.

...

Havbryn

Frysetråleren Havbryn er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal, og eies av Havbryn AS, et selskap i Strand Rederi.

Havbryn har fabrikktrålerkonsesjon med kvoter på torsk, hyse og sei.
Fartøyet har også fabrikk for mel og olje for ful..

...

Havstrand

Havstrand er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal, og eies av Havstrand AS, et selskap i Strand Rederi. Båten ble designet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og ble bygget ved Tersan Skipsverft i Tyrkia i 2013.

 

...

Havtind

Havtind eies av Nordland Havfiske AS som er datterselskap av Lerøy Havfisk AS i Ålesund.

...

Hermes

Frysetråleren Hermes er hjemmehørende i Tromsø og eies av Hermes AS. Fartøyet har konsesjon på hvitfisk og reker.

...

Holmøy

Rundfrysetråleren Holmøy, som eies av Prestfjord AS, ble levert fra verftet på nyåret i 2016.

...

Ishavet

Frysetråleren Ishavet eies av det ålesundbaserte fiskeriselskapet Bluewild AS gjennom datterselskapet Bluewild Ocean I AS.

...

J.Bergvoll

Frysetråleren J. Bergvoll eies av Nergård Havfiske AS. Tråleren er hjemmehørende i Harstad.

...

Kongsfjord

Kongsfjord eies av Lerøy Havfisk AS gjennom datterselskapet Finnmark Havfiske AS.

...

Langenes

Langenes er en frysetråler som er eid av Bluewild Ocean II AS i Ålesund.

...

Langøy

Langøy er ein torsketrålar som er eigd av Prestfjord AS og er heimehøyrande i Sortland.

...

Magne Arvesen

Fartøyet Magne Arvesen er en frysetråler som er eid av Engenes Fiskeriselskap as og er hjemmehørende på Engenes i Ibestad.

...

Molnes

Frysetråleren Molnes eies av Nordic Wildfish AS på Valderøy i Giske kommune i Møre og Romsdal. Fartøyet har hjemmehavn i Ålesund.

...

Nokasa

Nokasa er ein torsketrålar som er eigd av Nordfjord Havfiske AS

...

Nordbas

Nordbas er ein seitrålar som er eigd av Nordnes AS på Vigra i Giske kommune.