Medlemsfartøy

...

Arctic Swan

Arctic Swan AS som er tredje generasjons familieselskap med lange tradisjoner fra fisket etter reker og hvitfisk i Barentshavet, Nordsjøen, ved Svalbard, Jan Mayen, Grønland og Canada.

...

Atlantic Star

Fartøyes eies av Rosund Drift AS, og er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal.

...

Atlantic Viking

Atlantic Viking er eigd av Nye Giske Havfiske AS, og frysetrålaren har kvotar på torsk, sei og hyse. Fartyet er reiarlagets første nybygg.

...

Båtsfjord

Hvitfisktråleren Båtsfjord eies av Havfisk ASA i Ålesund gjennom datterselskapet Finnmark Havfiske AS.

...

Doggi

Doggi eies av Havfisk ASA i Ålesund gjennom datterselskapet Hammerfest Industrifiske AS.

...

Gadus Neptun

Gadus Neptun eies av Havfisk ASA gjennom datterselskapet Finnmark Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gadus Njord

Gadus Njord eies av Havfisk ASA gjernnom datterselskapet Nordland Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gadus Poseidon

Gadus Poseidon eies av Finnmark Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Granit

Fabrikktråleren Granit eies av Halstensen Granit AS i Bekkjarvik. Produktene selges av Brødrene Sperre AS.

...

Haltentrål

Seitråleren Haltentrål er hjemmehørende i Brattvåg i Haram kommune i Møre og Romsdal, og eies av Solskjær AS.

...

Havbryn

Frysetråleren Havbryn er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal, og eies av Havbryn AS, et selskap i Strand Rederi.

Havbryn har fabrikktrålerkonsesjon med kvoter på torsk, hyse og sei.
Fartøyet har også fabrikk for mel og olje for ful..

...

Havstrand

Havstrand er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal, og eies av Havstrand AS, et selskap i Strand Rederi. Båten ble designet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og ble bygget ved Tersan Skipsverft i Tyrkia i 2013.

 

...

Havtind

Havtind eies av Nordland Havfiske AS som er datterselskap av Havfisk ASA i Ålesund.

...

Hermes

Frysetråleren Hermes er hjemmehørende i Loppa kommune i Finnmark og eies Nordfjord Havfiske AS. Fartøyet har konsesjon på hvitfisk og reker.

...

Holmøy

Rundfrysetråleren Holmøy, som eies av Prestfjord AS, ble levert fra verftet på nyåret i 2016.

...

J.Bergvoll

Frysetråleren J. Bergvoll eies av Nergård Havfiske AS. Tråleren er hjemmehørende i Harstad.

...

Langenes

Langenes er en frysetråler heimehørende på Engenes og eies av selskapet Engenes Fiskeriselskap AS.

...

Langøy

Langøy er ein torsketrålar som er eigd av Prestfjord AS og er heimehøyrande i Sortland.

...

Molnes

Frysetråleren Molnes eies av Nordic Wildfish på Valderøy i Giske kommune i Møre og Romsdal. Fartøyet har hjemmehavn i Ålesund.

...

Nordstar

Nordstar eies av Nordnes-rederiet på Valderøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet har i tilegg reketråltillatelse.

...

Nordtind

Nordtind eies av Havfisk ASA gjennom datterselskapet Nordland Havfiske AS. 

...

Ole-Arvid Nergård

Frysetråleren Ole-Arvid Nergård eies av Nergård Havfiske AS, og er hjemmehørende i Harstad.

...

Prestfjord

Rundfrysetråleren Prestfjord eies av Prestfjord havfiske og er hjemmehørende på Sortland. Prestfjord, som har kvoter på torsk, sei og hyse, har også reketråltillatelse.

...

Ramoen

Ramoen eies av Ramoen AS. Bak Ramoen AS står familieselskapene. Eros AS (65%) og de tidligere eierne av Vartdal Fiskeriselskap AS (35%). Begge selskapene har lange tradisjoner som eiere av havgående fiskefartøy.

...

Roaldnes

Seitråleren Roaldnes, som også har tillatelse til å fiske vasssild, eies av Nordic Wildfish på Valderøy i Giske kommune i Møre og Romsdal.