Medlemsfartøy

...

Knut Olav

Knut Olav er eigd av Kransvik AS i Svolvær og tilhøyrer gruppa av store kystfartøy.

...

Koralen

Linefartøyet Koralen, som har kvoter på torsk, sei og hyse, eies av Koralfjord AS i Brattvåg på Sunnmøre.

...

Koralhav

Koralhav eies av Koralhav AS som er hjemmehørende i Brattvåg.

...

Kvannøy

Kvannøy er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bodø. Fartøyet eies av Dahl Fiskeri AS.

...

Kvitungen

Kvitungen eies av Kvitungen AS, og er hjemmehørende i Tromsø.

...

Langenes

Langenes er en frysetråler heimehørende på Engenes og eies av selskapet Engenes Fiskeriselskap AS.

...

Langøy

Langøy er ein torsketrålar som er eigd av Prestfjord AS og er heimehøyrande i Sortland.

...

Leander

Leander er eigd av Øksnes Kystfiske AS og er heimehøyrande i Myre.

...

Leinebris

Leinebris, som høyrer heime i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal, har kvotar på torsk, sei og hyse.

...

Liafjord

Liafjord er en ringnotbåt med pelagisk trålrettighet hjemmehørende i Straume på Sotra i Fjell kommune. Båtes eies av Libas AS (Liegruppen).

...

Ligrunn

Ligrunn er en ringnotbåt hjemmehørende i Straume på Sotra i Fjell kommune. Båten eies av Libas AS.

...

Lise-Beate

Lise-Beate er hjemmehørende i Botnhamn og har kvoter på makrell, nvg-sild, torsk, sei og hyse.

...

Lofothav

Lofothav eies av Lofothav AS 

...

Loran

Loran, som høyrer heime på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, har kvotar på torsk, sei og hyse. Loran har seks eigarar, med Ståle Otto Dyb som den dominerande med vel 41% av aksjane.

...

Lønningen

Lønningen er en pelagisk tråler hjemmehørende i Langevåg i Bømlo. Båten eies av Bømlotrål AS.

...

Lønnøy

Lønnøy er en pelagisk tråler hjemmehørende i Langevåg , Bømlo. Båten eies av Lønning Fiskeri AS.

...

M. Ytterstad

M. Ytterstad ble levert fra verftet i 2015. M.Ytterstad er et ringnotfartøy, eid av M. Ytterstad AS i Lødingen. Fartøyet har også kolmulerettigheter.

...

Malene S

Malene S er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Austevoll. Båten eies av Skårungen AS.

...

Manon

Manon er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bekkjarvik i Austevoll. Båten eies av K. Halstensen AS.

...

Meløyfjord

Meløyfjord, som er hjemmehørende i Halsa i Nordland, har kvoter på nvg-sild, reker, torsk, sei og hyse.

...

Meredian

Meredian eies av Kvitbjørn AS, og er hjemmehørende i Tromsø.

...

Molnes

Frysetråleren Molnes eies av Nordic Wildfish på Valderøy i Giske kommune i Møre og Romsdal. Fartøyet har hjemmehavn i Ålesund.

...

Morten Einar

Morten Einar er en pelagisk tråler med pelagisk trålrettigheter. Båten eies av Troland Havfiske AS.

...

Mostein

Mostein er en pelagisk tråler hjemmehørende på Bremnes, Bømlo. Båten eies av Nordtun Trål AS.

...

Nesbakk

Nesbakk er heimehøyrande på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvotar på torsk, hyse og sei.