Medlemsfartøy

...

Knester

Knester er en ringnotbåt  med kolmulerettigheter som eies av Knester AS i Austevoll.

...

Knut Olav

Knut Olav er eigd av Kransvik AS i Svolvær og tilhøyrer gruppa av store kystfartøy.

...

Kongsfjord

Kongsfjord eies av Havfisk ASA gjennom datterselskapet Finnmark Havfiske AS.

...

Kongsøy

Kongsøy er eit kystfartøy eigd av Kongsgard AS i Torangsvåg.

...

Kongsvard

Kongsvard er eit kystfartøy eigd av Kongsgard AS i Torangsvåg.

...

Koralen

Linefartøyet Koralen, som har kvoter på torsk, sei og hyse, eies av Koralfjord AS i Brattvåg på Sunnmøre.

...

Koralhav

Koralhav eies av Koralhav AS som er hjemmehørende i Brattvåg.

Kransvik Jr.

Kransvik Jr. er eit kystfartøy heimehøyrande i Svolvær.

...

Kvannøy

Kvannøy er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bodø. Fartøyet eies av Dahl Fiskeri AS.

...

Kvitungen

Kvitungen eies av Kvitungen AS, og er hjemmehørende i Tromsø.

...

Lance

Lance er ei selfangstskute eigd av Lance AS

...

Langenes

Langenes er en frysetråler heimehørende på Engenes og eies av selskapet Engenes Fiskeriselskap AS.

...

Langøy

Langøy er ein torsketrålar som er eigd av Prestfjord AS og er heimehøyrande i Sortland.

...

Leander

Leander er eigd av Øksnes Kystfiske AS og er heimehøyrande i Myre.

...

Leinebris

Leinebris, som høyrer heime i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal, har kvotar på torsk, sei og hyse.

...

Ligrunn

Ligrunn er en ringnotbåt hjemmehørende i Straume på Sotra i Fjell kommune. Båten eies av Libas AS.

...

Lise-Beate

Lise-Beate er hjemmehørende i Botnhamn og har kvoter på makrell, nvg-sild, torsk, sei og hyse.

...

Lofothav

Lofothav eies av Lofothav AS 

...

Loran

Loran, som høyrer heime på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, har kvotar på torsk, sei og hyse. Loran har seks eigarar, med Ståle Otto Dyb som den dominerande med vel 41% av aksjane.

...

Lønningen

Lønningen er en pelagisk tråler hjemmehørende i Langevåg i Bømlo. Båten eies av Bømlotrål AS.

...

Lønnøy

Lønnøy er en pelagisk tråler hjemmehørende i Langevåg , Bømlo. Båten eies av Lønning Fiskeri AS.

...

M. Ytterstad

M. Ytterstad ble levert fra verftet i 2015. M.Ytterstad er et ringnotfartøy, eid av M. Ytterstad AS i Lødingen. Fartøyet har også kolmulerettigheter.

...

Malene S

Malene S er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Austevoll. Båten eies av Skårungen AS.

...

Manon

Manon er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bekkjarvik i Austevoll. Båten eies av K. Halstensen AS.

...

Meløyfjord

Meløyfjord, som er hjemmehørende i Halsa i Nordland, har kvoter på nvg-sild, reker, torsk, sei og hyse.