Medlemsfartøy

...

Knester

Knester er en ringnotbåt  med kolmulerettigheter som eies av Knester AS i Austevoll.

...

Knut Olav

Knut Olav er eigd av Kransvik AS i Svolvær og tilhøyrer gruppa av store kystfartøy.

...

Kongsfjord

Kongsfjord eies av Havfisk ASA gjennom datterselskapet Finnmark Havfiske AS.

...

Kongsøy

Kongsøy er eit kystfartøy eigd av Kongsøy AS i Bergen.

...

Kongsvard

Kongsvard er eit kystfartøy eigd av Kongsvard AS i Bergen.

...

Koralen

Linefartøyet Koralen, som har kvoter på torsk, sei og hyse, eies av Koralfjord AS i Brattvåg på Sunnmøre.

...

Koralhav

Koralhav eies av Koralhav AS som er hjemmehørende i Brattvåg.

...

Kransvik Jr.

Kransvik Jr. er eit kystfartøy heimehøyrande i Svolvær.

...

Kvannøy

Kvannøy er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bodø. Fartøyet eies av Dahl Fiskeri AS.

...

Kvitungen

Kvitungen eies av Kvitungen AS, og er hjemmehørende i Tromsø.

...

Lance

Lance er ei selfangstskute eigd av Lance AS

...

Langenes

Langenes er en frysetråler som er eid av Bluewild Ocean II AS i Ålesund.

...

Langøy

Langøy er ein torsketrålar som er eigd av Prestfjord AS og er heimehøyrande i Sortland.

...

Leander

Leander er eigd av Øksnes Kystfiske AS og er heimehøyrande i Myre.

...

Leinebris

Leinebris, som høyrer heime i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal, har kvotar på torsk, sei og hyse.

...

Liavåg

Liavåg er eit kystfartøy eigd av reiarlaget Oma Kyst AS i Bekkjarvik.

...

Ligrunn

Ligrunn er en ringnotbåt hjemmehørende i Straume på Sotra i Fjell kommune. Båten eies av Libas AS.

...

Lise-Beate

Lise-Beate er hjemmehørende i Botnhamn og har kvoter på makrell, nvg-sild, torsk, sei og hyse.

...

Lofothav

Lofothav eies av Lofothav AS 

...

Loran

Loran, som høyrer heime på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, har kvotar på torsk, sei og hyse. Loran har seks eigarar, med Ståle Otto Dyb som den dominerande med vel 41% av aksjane.

...

Lønningen

Lønningen er en pelagisk tråler hjemmehørende i Langevåg i Bømlo. Båten eies av Bømlotrål AS.

...

Lønnøy

Lønnøy er en pelagisk tråler hjemmehørende på Bømlo. Båten eies av Lønning Fiskeri AS.

...

M. Ytterstad

M. Ytterstad ble levert fra verftet i 2015. M.Ytterstad er et ringnotfartøy, eid av M. Ytterstad AS i Lødingen. Fartøyet har også kolmulerettigheter.

...

Malene S

Malene S er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Austevoll. Båten eies av Skårungen AS.

...

Manon

Manon er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bekkjarvik i Austevoll. Båten eies av K. Halstensen AS.