Medlemsfartøy

...

Kvannøy

Kvannøy er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bodø. Fartøyet eies av Dahl Fiskeri AS.

...

Kvitungen

Kvitungen eies av Kvitungen AS, og er hjemmehørende i Tromsø.

...

Lance

Lance er ei selfangstskute eigd av Lance AS

...

Langenes

Langenes er en frysetråler som er eid av Bluewild Ocean II AS i Ålesund.

...

Langøy

Langøy er ein torsketrålar som er eigd av Prestfjord AS og er heimehøyrande i Sortland.

...

Leander

Leander er eigd av Øksnes Kystfiske AS og er heimehøyrande i Myre.

...

Leinebris

Leinebris, som høyrer heime i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal, har kvotar på torsk, sei og hyse.

...

Liavåg

Liavåg er eit kystfartøy eigd av reiarlaget Oma Kyst AS i Bekkjarvik.

...

Libas

Libas er eit ringnotfartøy, eigd av Liafjord AS, og heimehøyrande på Sotra i Vestland fylke. Libas er det første fiskefartøyet som har tatt i bruk LNG som drivstoff.

...

Ligrunn

Ligrunn er en ringnotbåt hjemmehørende i Straume på Sotra i Fjell kommune. Båten eies av Libas AS.

...

Lise-Beate

Lise-Beate er hjemmehørende i Botnhamn og har kvoter på makrell, nvg-sild, torsk, sei og hyse.

...

Loran

Loran, som høyrer heime på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, har kvotar på torsk, sei og hyse. Loran har seks eigarar, med Ståle Otto Dyb som den dominerande med vel 41% av aksjane.

...

Lønningen

Lønningen er en pelagisk tråler hjemmehørende i Langevåg i Bømlo. Båten eies av Bømlotrål AS.

...

Lønnøy

Lønnøy er en pelagisk tråler hjemmehørende på Bømlo. Båten eies av Lønning Fiskeri AS.

...

M. Ytterstad

M. Ytterstad ble levert fra verftet i 2015. M.Ytterstad er et ringnotfartøy, eid av M. Ytterstad AS i Lødingen. Fartøyet har også kolmulerettigheter.

...

Magne Arvesen

Fartøyet Magne Arvesen er en frysetråler som er eid av Engenes Fiskeriselskap as og er hjemmehørende på Engenes i Ibestad.

...

Malene S

Malene S er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Austevoll. Båten eies av Skårungen AS.

...

Manon

Manon er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bekkjarvik i Austevoll. Båten eies av K. Halstensen AS.

...

Meløyfjord

Meløyfjord, som er hjemmehørende i Halsa i Nordland, har kvoter på nvg-sild, reker, torsk, sei og hyse.

...

Meredian

Meredian eies av Kvitbjørn AS, og er hjemmehørende i Tromsø.

...

Molnes

Frysetråleren Molnes eies av Nordic Wildfish AS på Valderøy i Giske kommune i Møre og Romsdal. Fartøyet har hjemmehavn i Ålesund.

...

Morten Einar

Morten Einar er en pelagisk tråler. Båten eies av Troland Havfiske AS og er hjemmehørende i Austevoll.

...

Mostein I

Mostein er en pelagisk tråler hjemmehørende på Bremnes, Bømlo. Båten eies av Nordtun Trål AS.

...

Nesbakk

Nesbakk er heimehøyrande på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvotar på torsk, hyse og sei.

...

Nokasa

Nokasa er ein torsketrålar som er eigd av Nokasa AS