Medlemsfartøy

...

Fiskenes

Fiskenes er hjemmehørende på Fiskerstranda i Sula kommune i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk, hyse og sei. Eiere er Fiskenes AS.

...

Fiskeskjer

Fiskeskjer er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet eid av Fiskeskjer AS i Ålesund, Møre og Romsdal.

...

Fjellmøy

Fjellmøy er hjemmehørende i Måløy, og eies av selskapet med samme navn. Fjellmøy har kvoter på torsk, sei og hyse.

...

Frøyanes

Linefartøyet Frøyanes er eigd av selskapet Frøyanes AS, der Ervik Havfiske er hovudaksjonær. Fartyet fiskar torsk og hyse nord for 62. breiddegrad.

...

Frøyanes Senior

Frøyanes Senior eies av Frøyanes Senior AS, der Ervik Havfiske på Stadtlandet er hovedaksjonær.

...

Fugløyfjord

Fugløyfjord, som har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild, eies av Lenangen fiskeriselskap i Tromsø.

...

Gadus Neptun

Gadus Neptun eies av Havfisk ASA gjennom datterselskapet Finnmark Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gadus Njord

Gadus Njord eies av Havfisk ASA gjernnom datterselskapet Nordland Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gadus Poseidon

Gadus Poseidon eies av Finnmark Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gambler

Gambler er en ringnotbåt med pelagisk tråltillatelse (industritrål).

...

Gardar

Gardar er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet samt at den har fabrikk for mottak og behandling av pelagisk fisk ombord. Den er eid av Gardar AS, Bekkjarvik i Austevoll.

...

Geir II

Geir II er eigd av reiarlaget H P Holmeset på Vatne i Haram kommune. Geir II er det nyaste av selskapet to linefarty, og blei levert frå Fiskerstrand verft hausten 2010.

...

Gerda Marie

Gerda Marie er en ringnotbåt med kolmuletrålrettigheter, hjemmehørende i Torangsvåg i Austevoll kommune. Båten eies av Gerda Marie AS.

...

Gollenes

Gollenes er en pelagisk tråler hjemmehørende i Fosnavåg, Herøy i Møre og Romsdal. Båten eies av Gollenes AS.

...

Granit

Fabrikktråleren Granit eies av Halstensen Granit AS i Bekkjarvik. Produktene selges av Brødrene Sperre AS.

...

Grimsholm

Grimsholm er en ringnotbåt hjemmehørende i Tromsø og eies av Grimsholm Fiskedrift AS.

...

Gunnar Langva

Gunnar Langva er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet eid av Gunnar Langva AS i Ålesund i Møre og Romsdal.

...

Håflu

Håflu er heimehøyrande i Bokn.

...

Haltentrål

Seitråleren Haltentrål er hjemmehørende i Brattvåg i Haram kommune i Møre og Romsdal, og eies av Solskjær AS.

...

Haraldson

Haraldson er en kystreketråler med konsesjons på sei. Den ble bygget hos Karstensens Skibsværft AS i Danmark i 2006 og ombygd i 2017. Den er hjemmehørende i Austevoll og er eid av Haraldson AS.

...

Hardhaus

Hardhaus er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bekkjarvik i Austevoll. Båten eies av Hardhaus AS.

...

Hargun

Hargun er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende på Lepsøy i Os i Hordaland. Båten eies av Hargun Havfiske AS i Lepsøy.

...

Harvest

Harvest, som er ringnotfarøy og pelagisk trålar, er eigd av Hardhaus AS i Austevoll.

...

Haugagut

Haugagut blei levert frå Karstensens Skibsværft våren 2015. Eigar er Haugagut AS, eit dotterselskap av Drønen Havfiske AS. Haugagut er eit ringnotfartøy, med rett til kolmulefiske.

...

Havbryn

Frysetråleren Havbryn er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal, og eies av Havbryn AS, et selskap i Strand Rederi.

Havbryn har fabrikktrålerkonsesjon med kvoter på torsk, hyse og sei.
Fartøyet har også fabrikk for mel og olje for ful..