Medlemsfartøy

...

Fiskenes

Fiskenes er hjemmehørende på Fiskerstranda i Sula kommune i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk, hyse og sei. Eiere er Fiskenes AS.

...

Fiskeskjer

Fiskeskjer er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet eid av Fiskeskjer AS i Ålesund, Møre og Romsdal.

...

Fjellmøy

Fjellmøy er hjemmehørende i Måløy, og eies av selskapet med samme navn. Fjellmøy har kvoter på torsk, sei og hyse.

...

Frøyanes Junior

Linefartøyet Frøyanes Junior er eigd av selskapet Frøyanes junior AS. 

...

Fugløyfjell

Fugløyfjell er eit kystfartøy som er eigd av Camaro Fiskeriselskap AS i Nord-Lenangen.

...

Gadus Neptun

Gadus Neptun eies av Lerøy Havfisk AS gjennom datterselskapet Finnmark Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gadus Njord

Gadus Njord eies av Lerøy Havfisk AS gjernnom datterselskapet Nordland Havfiske AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gadus Poseidon

Gadus Poseidon eies av Finnmark Havfiske AS, som er et datterselskap til Lerøy Havfisk AS. Fartøyet er en frysetråler for hvitfisk og reker.

...

Gambler

Gambler er en ringnotbåt med pelagisk tråltillatelse (industritrål).

...

Gardar

Gardar er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet. Den er eid av Gardar AS, Bekkjarvik i Austevoll.

...

Geir

Geir er eigd av reiarlaget H P Holmeset på Vatne i Haram kommune. Geir blei levert frå Vaagland Båtbyggeri våren 2020.

...

Gerda Marie

Gerda Marie er en ringnotbåt med kolmuletrålrettigheter, hjemmehørende i Torangsvåg i Austevoll kommune. Båten eies av Gerda Marie AS.

...

Gollenes

Gollenes er en pelagisk tråler hjemmehørende i Fosnavåg, Herøy i Møre og Romsdal. Båten eies av Gollenes AS.

...

Granit

Fabrikktråleren Granit eies av Halstensen Granit AS i Bekkjarvik. Produktene selges av Brødrene Sperre AS.

...

Grimsholm

Grimsholm er en ringnotbåt hjemmehørende i Tromsø og eies av Grimsholm Fiskedrift AS.

...

Gunnar Langva

Gunnar Langva er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet eid av Gunnar Langva AS i Ålesund i Møre og Romsdal.

...

H. Østervold

H. Østervold er en ringnotbåt med konsesjon på kolmule. Den er hjemmehørende i Torangsvåg og eies av H. Østervold AS.

...

Håflu

Håflu er heimehøyrande i Bokn.

...

Haltentrål

Seitråleren Haltentrål er hjemmehørende i Brattvåg i Haram kommune i Møre og Romsdal, og eies av Solskjær AS.

...

Hardhaus

Hardhaus er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bekkjarvik i Austevoll. Båten eies av Hardhaus AS.

...

Hargun

Hargun er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende på Lepsøy i Os i Hordaland. Båten eies av Hargun Havfiske AS i Lepsøy.

...

Harvest

Harvest er eit ringnotfarøy og ein pelagisk trålar som er eigd av Hardhaus AS i Austevoll.

...

Havbryn

Frysetråleren Havbryn er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal, og eies av Havbryn AS, et selskap i Strand Rederi.

Havbryn har fabrikktrålerkonsesjon med kvoter på torsk, hyse og sei.
Fartøyet har også fabrikk for mel og olje for ful..

...

Havfisk

Havfisk er hjemmehørende i Ålesund, Møre og Romsdal. Båten eies av Havfisk AS.

...

Havglans

Havglans er et ringnotfartøy og pelagisk tråler eid av Havglans AS på Hellesøy i Øygarden.