Medlemsfartøy

...

Veidar

Veidar er en moderne line-og garnbåt hjemmehørende på Godøya utenfor Ålesund.

...

Vestfart

Vestfart er en ringnotbåt hjemmehørende i Bremanger i Sogn og Fjordane. Båten eies av Vestfart AS.

...

Vestkapp

Linefartøyet Vestkapp er eigd av selskapet Vestkapp AS. 

...

Vestland Arctic

Vestland Arctic er eit snøkrabbefartøy som er heimehøyrande i Austevoll.

...

Vestliner

Vestliner er eigd av Carisma Viking AS.

...

Veststeinen

Veststeinen eies av selskapet med samme navn i Måløy. Fartøyet har kvoter på torsk og hyse nord for 62-graden.

...

Vesttind

Frysetråleren Vesttind eies av Lerøy Havfisk AS gjennom datterselskapet Nordland Havfiske AS. Vesttind ble kjøpt i 2007. Fartøyet ble bygget om fra rekebåt til kombinasjonsfartøy for hvitfisk og reker.

...

Victoria May

Victoria May er eit kystfartøy som er heimehøyrande i Raudeberg.

...

Vikanøy

Vikanøy er eit fartøy i Stor-kystgrupppa og heimehøyrande i Strausjøen i Sortland.

...

Vikingbank

Vikingbank er eit ringnotfartøy som er heimehøyrande på Karmøy og eigd av reiarlaget Cetus AS.

Vima

Vima er eit snøkrabbefartøy med reketråltilatelse som er heimehøyrande i Austevoll.

...

Vonar

Vonar er eigd av Finnøy Fiskeriselskap på Hørøya. Vonar har kvoter på torsk og hyse, og på sei nord for 62-graden.