Medlemsfartøy

...

Volstad

Frysetråleren Volstad eies av Volstad shipping, og er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal. Volstad har også fabrikktrålkonsesjon.

...

Vonar

Vonar er eigd av Finnøy Fiskeriselskap på Hørøya. Vonar har kvoter på torsk og hyse, og på sei nord for 62-graden.