Medlemsfartøy

...

Veststeinen

Veststeinen eies av selskapet med samme navn i Måløy. Fartøyet har kvoter på torsk og hyse nord for 62-graden.

...

Vesttind

Frysetråleren Vesttind eies av Lerøy Havfisk AS gjennom datterselskapet Nordland Havfiske AS. Vesttind ble kjøpt i 2007. Fartøyet ble bygget om fra rekebåt til kombinasjonsfartøy for hvitfisk og reker.

...

Victoria May

Victoria May er eit kystfartøy som er heimehøyrande i Raudeberg.

...

Vikanøy

Vikanøy er eit fartøy i Stor-kystgrupppa og heimehøyrande i Strausjøen i Sortland.

...

Vikingbank

Vikingbank er eit ringnotfartøy som er heimehøyrande på Karmøy og eigd av reiarlaget Cetus AS.

...

Vonar

Vonar er eigd av Finnøy Fiskeriselskap på Hørøya. Vonar har kvoter på torsk og hyse, og på sei nord for 62-graden.