Medlemsfartøy

...

Sille Marie

Sille Marie er en pelagisk tråler med reketrålrettighet i sør, hjemmehørende i Søgne, Vest-Agder. Båten eies av Sille Marie AS.

...

Silvervåg

Silvervåg er en avgrenset nordsjøtråler (rekefiske i sør) med kystfiskerettigheter. Båten eies av Silvervåg AS.

...

Sjøbris

Sjøbris er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Fosnavåg, Herøy i Møre og Romsdal. Båten eies av Teigebris II AS.

...

Sjøglans

Sjøglans er eit kystfartøy eigd av Heggøy AS.

...

Sjøvær

Sjøvær eies av rederiet Sjøvær Havfiske AS, og har kvotar på torsk, sei og hyse.

...

Skagøysund

Skagøysund er hjemmehørende i Sommarøy og har kvoter på torsk, sei, hyse, nordsjøsild og nvg-sild.

Skjongholm

Skjongholm er eit kystfartøy som er eigd av Skjongholm AS heimehøyrande på Barekstad

...

Skreigrunn

Skreigrunn er et kystfartøy eid av GHT Fiskeri AS i Husøy på Senja.

...

Slaatterøy

Slaatterøy er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Bekkjarvik i Austevoll. Båten eies av K. Halstensen AS.

...

Smaragd

Smaragd er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet hjemmehørende Fosnavåg, Herøy i Møre og Romsdal.

...

Sørvågværing

Sørvågværing er eigd av Viventor AS, 9690 Havøysund.

...

Staaløy

Staaløy er eit kystfartøy som er eigd av Staaløy AS i Torangsvåg.

...

Stålbas

Stålbas er ei selfangstskute, eid av Barens Offshore, og hjemmehørende i Tromsø.

...

Stålegg

Stålegg er hjemmehørende på Kvamsøy og er eid av Beitveit Holding AS.

...

Steinevik

Steinevik er eit ringnotfartøy som er eigd av Steinevik AS i Bekkjarvik.

...

Storeknut

Storeknut er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Torangsvåg, Austevoll. Båten eies av Drønen Havfiske AS.

...

Stormfuglen

Stormfuglen er en ringnotbåt hjemmehørende i Averøy i Møre og Romsdal. Båten eies av Stormfuglen AS.

...

Strand Senior

Strand Senior er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Ålesund. Båten eies av Strand Senior AS, et selskap i Strand Rederi.

...

Straumbas

Straumbas er et kystfartøy som er eid av Bømmelfisk AS og hjemmehørende i Ølensvåg. Straumbas har kvoter på makrell, nvg-sild, reker og sei.

...

Straumberg

Straumberg er en ringnotbåt med seinotrettighet hjemmehørende i Mosjøen. Båten eies av Straumberg Drift AS.

...

Sunderøy

Sundeøy er ein torsketrålar heimehøyrande i Sortland.

...

Talbor

Talbor er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende på Storebø i Austevoll. Båten eies av Talbor AS.

...

Teigenes

Teigenes er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Fosnavåg, Herøy i Møre og Romsdal.

...

Tobis

Tobis er eit kystfartøy som er eigd av Haraldson AS.

...

Tønsnes

Frysetråleren Tønsnes eies av Nergård Havfiske AS, og er hjemmehørende i Harstad. I tillegg til kvoter på torsk har Tønsnes også reketrålkonsesjon.