Medlemsfartøy

...

Staaløy

Staaløy er eit kystfartøy som er eigd av Staaløy AS i Torangsvåg.

...

Stålbas

Stålbas er ei selfangstskute, eid av Barens Offshore, og hjemmehørende i Tromsø.

...

Stålegg

Stålegg er hjemmehørende på Kvamsøy og er eid av Beitveit Holding AS.

...

Storeknut

Storeknut er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Torangsvåg, Austevoll. Båten eies av Drønen Havfiske AS.

...

Stormfuglen

Stormfuglen er en ringnotbåt hjemmehørende i Averøy i Møre og Romsdal. Båten eies av Stormfuglen AS.

...

Stødig

Straumbas er et kystfartøy som er eid av Bømmelfisk AS og hjemmehørende i Ølensvåg. Straumbas har kvoter på makrell, nvg-sild, reker og sei.

...

Strand Senior

Strand Senior er et ringnotfartøy med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Ålesund. Båten eies av Strand Senior AS, et selskap i Strand Rederi.

...

Straumbas

Straumbas er et kystfartøy som er eid av Bømmelfisk AS og hjemmehørende i Ølensvåg. Straumbas har kvoter på makrell, nvg-sild, reker og sei.

...

Straumberg

Straumberg er en ringnotbåt med seinotrettighet hjemmehørende i Mosjøen. Båten eies av Straumberg Drift AS.

...

Sunderøy

Rundfrysetråleren Sunderøy eies av Prestfjord AS og er hjemmehørende på Sortland. Sunderøy har kvoter på torsk, sei og hyse.

...

Talbor

Talbor er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende på Storebø i Austevoll. Båten eies av Talbor AS.

...

Teigenes

Teigenes er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Fosnavåg, Herøy i Møre og Romsdal.

...

Tobis

Tobis er eit kystfartøy som er eigd av Haraldson AS.

...

Tønsnes

Frysetråleren Tønsnes eies av Nergård Havfiske AS, og er hjemmehørende i Harstad. I tillegg til kvoter på torsk har Tønsnes også reketrålkonsesjon.

...

Tromsbas

Tromsbas er et krabbefartøy eid av Chrisma AS i Tromsø.

...

Trønderbas

Trønderbas er en ringnotbåt med kolmule- og vassildtrålrettighet, hjemmehørende i Rørvik i Nord-Trøndelag. Båten eies av Trønderbas AS.

...

Trønderkari

Trønderkari, som er hjemmehørende i Rørvik og eies av Trønderkari AS, har kvoter på makrell, nvg-sild, nordsjøsild og sei.

...

Trygvason

Trygvason er en pelagisk tråler hjemmehørende i Langevåg, Bømlo. Båten eies av Trygvason AS.

...

Veidar

Veidar er en moderne line-og garnbåt hjemmehørende på Godøya utenfor Ålesund.

...

Vestfart

Vestfart er en ringnotbåt hjemmehørende i Bremanger i Sogn og Fjordane. Båten eies av Vestfart AS.

...

Vestliner

Vestliner er eigd av Carisma Viking AS.

...

Veststeinen

Veststeinen eies av selskapet med samme navn i Måløy. Fartøyet har kvoter på torsk og hyse nord for 62-graden.

...

Vesttind

Frysetråleren Vesttind eies av Havfisk ASA gjennom datterselskapet Nordland Havfiske AS. Vesttind ble kjøpt i 2007. Fartøyet ble bygget om fra rekebåt til kombinasjonsfartøy for hvitfisk og reker.

...

Victoria May

Victoria May er eit kystfartøy som er heimehøyrande i Raudeberg.

...

Vikanøy

Vikanøy er et kystfartøy som er hjemmehørende i Straumsjøen og har kvote for torsk, hyse og sei.