Medlemsfartøy

...

Meløyfjord

Meløyfjord, som er hjemmehørende i Halsa i Nordland, har kvoter på nvg-sild, reker, torsk, sei og hyse.

...

Meredian

Meredian eies av Kvitbjørn AS, og er hjemmehørende i Tromsø.

...

Molnes

Frysetråleren Molnes eies av Rossholmen AS på Valderøy i Giske kommune i Møre og Romsdal. Fartøyet har hjemmehavn i Ålesund.

...

Morten Einar

Morten Einar er en pelagisk tråler. Båten eies av Troland Havfiske AS og er hjemmehørende i Austevoll.

...

Mostein I

Mostein er en pelagisk tråler hjemmehørende på Bremnes, Bømlo. Båten eies av Nordtun Trål AS.

...

Nesbakk

Nesbakk er heimehøyrande på Godøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvotar på torsk, hyse og sei.

...

Nina Iren

Nina Iren, er eigd av Berg Fiskeriselskap AS i Senjahopen.

...

Nokasa

Nokasa er ein torsketrålar som er eigd av Nokasa AS

...

Nordfisk

Nordfisk er en ringnotbåt hjemmehørende i Bodø. Båten eies av Andreassens Rederi ANS.

...

Nordhavet

Nordhavegt er eit stor kyst-fartøy som blei levert i februar 2019.  Nordhavet fisker med snurrevad etter torsk, sei og hyse. Den fisker med not etter sei, nvg-sild, nordsjøsild, makrell og lodde.

...

Nordsjøbas

Nordsjøbas eies av rederiet Fosnavaag Havfiske AS.

...

Nordstar

Nordstar eies av Nordnes-rederiet på Valderøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet har i tilegg reketråltillatelse.

...

Nordtind

Nordtind eies av Havfisk ASA gjennom datterselskapet Nordland Havfiske AS. 

...

Northeastern

Northeastern, som fangster etter snøkrabbe og kongekrabbe i Barentshavet, eies av Opilio AS.

...

Northguider

Northguider er eigd av Opilio AS, 5392 Storebø.

...

Nybo

Nybo er en ringnotbåt hjemmehørende i Midsund i Møre og Romsdal. Båten eies av Nybo Holding AS.

...

Nystrøm

Nystrøm eies av Nybonia Hav AS og er hjemmehørende på Misund.

...

O. Husby

O. Husby er hjemmehørende på Averøy i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk og hyse.

...

Odd Lundberg

Odd Lundberg er et ringnotfartøy hjemmehørende i Gratangen i Troms. Båten eies av Odd Lundberg AS.

...

Olagutt

Olagutt, som eies av Olagutt AS på Sortland, har kvoter på sei, torsk, hyse, nvg-sild og makrell.

...

Olympic Prawn

Olympic Prawn er en hvitfisk-/reketråler som er eid av Nordøytrål AS i Fosnavåg.

...

Østerbris

Østerbris er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Torangsvåg i Austevoll. Båten eies av Østerbris AS.

...

Østerfjord

Østerfjord eies av Østervold AS i Austevoll i Hordaland.

...

Østerhav

Østerhav er eit linefartøy heimehøyrande i Torangsvåg i Austevoll. Båten er eigd av Østerhav AS.

...

Piraja

Piraja er en nordsjøtråler hjemmehørende på Flekkerøy i Vest-Agder. Båten eies av Piraja AS.