Medlemsfartøy

...

Nesholmen

Nesholmen er eit fartøy i Stor kyst-gruppa, som er heimehøyrande i Tromsø.

...

Nokasa

Nokasa er ein torsketrålar som er eigd av Nordfjord Havfiske AS

...

Nordbas

Nordbas er ein seitrålar som er eigd av Nordnes AS på Vigra i Giske kommune.

...

Nordfisk

Nordfisk er en ringnotbåt hjemmehørende i Bodø. Båten eies av Andreassens Rederi ANS.

...

Nordhavet

Nordhavegt er eit stor kyst-fartøy som blei levert i februar 2019.  Nordhavet fisker med snurrevad etter torsk, sei og hyse. Den fisker med not etter sei, nvg-sild, nordsjøsild, makrell og lodde.

...

Nordsild

Nordsild er eit fartøy i Stor-kyst-gruppa og er heimehøyrande i Engenes. 

...

Nordsjøbas

Nordsjøbas eies av rederiet Fosnavaag Havfiske AS.

...

Nordstar

Nordstar eies av Nordnes  AS på Vigra i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet har i tilegg reketråltillatelse.

...

Nordtind

Nordtind eies av Lerøy Havfisk AS gjennom datterselskapet Nordland Havfiske AS. 

...

Northeastern

Northeastern, som fangster etter snøkrabbe og kongekrabbe i Barentshavet, eies av Opilio AS.

...

Nybo

Nybo er eit ringnotfartøy, eigd av Nybo Holding AS og er  heimehøyrande i Midsund i Møre og Romsdal.

...

Nystrøm

Nystrøm er eit fartøy i Stor Kyst-gruppa, som er eigd av Nybonia Hav AS i Midsund.

...

O. Husby

O. Husby er hjemmehørende på Averøy i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk og hyse.

...

Odd Lundberg

Odd Lundberg er et ringnotfartøy hjemmehørende i Gratangen i Troms. Båten eies av Odd Lundberg AS.

...

Olagutt

Olagutt, som eies av Olagutt AS på Sortland, har kvoter på sei, torsk, hyse, nvg-sild og makrell.

...

Østerbris

Østerbris er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Torangsvåg i Austevoll. Båten eies av Østerbris AS.

...

Østerfjord

Østerfjord er et linefartøy som eies av Østerfjord AS i Austevoll.

...

Østerhav

Østerhav er eit linefartøy heimehøyrande i Torangsvåg i Austevoll. Båten er eigd av Østerhav AS.

...

Piraja

Piraja er en nordsjøtråler hjemmehørende på Flekkerøy i Vest-Agder. Båten eies av Piraja AS.

...

Polar Pioneer

Polar Pioneer eies av Polar Pioneer AS i Tromsø.

...

Prestfjord

Rundfrysetråleren Prestfjord eies av Prestfjord havfiske og er hjemmehørende på Sortland. Prestfjord, som har kvoter på torsk, sei og hyse, har også reketråltillatelse.

...

Prowess

Krabbefartøyet Prowess eies av Ocean Venture AS.

...

Quo Vadis

Quo Vadis er en kombinert tråler og snurrevadbåt hjemmehørende i Vedavågen i Karmøy. Båten eies av Fiskeriselskapet Norli AS.

...

Radek

Radek er eit ringnotfarty som er eigd av Oma Kyst AS i Bekkjarvik.

...

Ramoen

Ramoen eies av Ramoen AS. Bak Ramoen AS står familieselskapene. Eros AS (65%) og de tidligere eierne av Vartdal Fiskeriselskap AS (35%). Begge selskapene har lange tradisjoner som eiere av havgående fiskefartøy.