Medlemsfartøy

...

Nordhavet

Nordhavegt er eit stor kyst-fartøy som blei levert i februar 2019.  Nordhavet fisker med snurrevad etter torsk, sei og hyse. Den fisker med not etter sei, nvg-sild, nordsjøsild, makrell og lodde.

...

Nordsjøbas

Nordsjøbas eies av rederiet Fosnavaag Havfiske AS.

...

Nordstar

Nordstar eies av Nordnes-rederiet på Valderøya i Giske kommune i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk, sei og hyse. Fartøyet har i tilegg reketråltillatelse.

...

Nordtind

Nordtind eies av Havfisk ASA gjennom datterselskapet Nordland Havfiske AS. 

...

Northeastern

Northeastern, som fangster etter snøkrabbe og kongekrabbe i Barentshavet, eies av Opilio AS.

...

Northguider

Northguider er eigd av Opilio AS, 5392 Storebø.

...

Nybo

Nybo er en ringnotbåt hjemmehørende i Midsund i Møre og Romsdal. Båten eies av Nybo Holding AS.

...

Nystrøm

Nystrøm eies av Nybonia Hav AS og er hjemmehørende på Misund.

...

O. Husby

O. Husby er hjemmehørende på Averøy i Møre og Romsdal, og har kvoter på torsk og hyse.

...

Olagutt

Olagutt, som eies av Olagutt AS på Sortland, har kvoter på sei, torsk, hyse, nvg-sild og makrell.

...

Ole-Arvid Nergård

Frysetråleren Ole-Arvid Nergård eies av Nergård Havfiske AS, og er hjemmehørende i Harstad.

...

Østerbris

Østerbris er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende i Torangsvåg i Austevoll. Båten eies av Østerbris AS.

...

Østerfjord

Østerfjord eies av Østervold AS i Austevoll i Hordaland.

...

Piraja

Piraja er en nordsjøtråler hjemmehørende på Flekkerøy i Vest-Agder. Båten eies av Piraja AS.

...

Polar Pioneer

Polar Pioneer eies av Polar Pioneer AS i Tromsø.

...

Prestfjord

Rundfrysetråleren Prestfjord eies av Prestfjord havfiske og er hjemmehørende på Sortland. Prestfjord, som har kvoter på torsk, sei og hyse, har også reketråltillatelse.

...

Prowess

Krabbefartøyet Prowess eies av Ocean Venture AS.

...

Quo Vadis

Quo Vadis er en kombinert tråler og snurrevadbåt hjemmehørende i Vedavågen i Karmøy. Båten eies av Fiskeriselskapet Norli AS.

...

Radek

Radek er eit ringnotfarty som er eigd av Nye Radek AS i Bekkjarvik.

...

Ramoen

Ramoen eies av Ramoen AS. Bak Ramoen AS står familieselskapene. Eros AS (65%) og de tidligere eierne av Vartdal Fiskeriselskap AS (35%). Begge selskapene har lange tradisjoner som eiere av havgående fiskefartøy.

...

Rav

Rav er en ringnotbåt med kolmule- og vassildtrålrettighet hjemmehørende på Sandviksberget, Osen kommune i Sør-Trøndelag. Båten eies av Peter Hepsø Rederi AS.

...

Remøy

Remøy er en reketråler, som eies av Remøy Havfiske i Fosnavåg i Herøy i Møre og Romsdal.

...

Roaldnes

Seitråleren Roaldnes, som også har tillatelse til å fiske vasssild, eies av Nordic Wildfish på Valderøy i Giske kommune i Møre og Romsdal.

...

Rogne

Rogne er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet hjemmehørende på Leinøy, Herøy i Møre og Romsdal. Båten eies av Rogne AS.

...

Rolf Asbjørn

Rolf Asbjørn er et kystfartøy som er hjemmehørende i Senja. Vestfisk Nor AS eier fartøy gjennom datterselskapet Rolf Asbjørn AS.