Kveis er en parasitt som finnes både på hinner og i fiskekjøttet hos torsk. I og med at mye av fisken selges hel så er det vanskelig å vurdere totalinnholdet av kveis, ettersom det kun er i buken det kan sjekkes uten å filetere fisken, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på sin nettside.

Sentrale kunder som selger hel fisk i butikk stiller stadig strengere krav til innholdet av kveis i torsken.Næringen har derfor bedt FHF om midler til å se på sammenhengen mellom antall kveis i buken og i resten av fisken. Før det eventuelt etableres et prosjekt på området ønsket FHF å gjennomføre et arbeidsmøte med næringsaktører og relevante FoU-institusjoner for å diskutere problemstillingen og å gjennomgå tilgjengelig kunnskap på området.

Arbeidsmøtet ble gjennomført i november i 2017, der det ble gitt en teoretisk gjennomgang av problemstillingen, og deretter fulgt opp med praktisk demonstrasjon om de mest brukte og effektive metodene for å se etter kveis.

Du kan lese mer om prosjektet og teorien bak med å klikke her.