Ifølge Sildesalgslaget har ringnot bidratt med hele 12 600 tonn, trå. 1 250 tonn, kyst 100 tonn og fra russiske trålere er det rapportert 1 150 tonn. Fisket har foregått fra området utenfor Malangsgrunnen i Troms i vest, og videre nordøstover på forskjellige felt, til østligste fangst tatt utenfor Magerøy.

Konsum

Hoveddelen, 12 700 tonn, av kvantumet er omsatt til konsum, og fangstene er brukt til pressing av lodderogn. Nå står det knappe 3 000 tonn igjen på kvoten, og kun en håndfull båter har kvote igjen. I helgen har båtene lagt i land som følge av dårlig vær.

Kolmule

For kolmula var det en knalluke i forhold til kvantum med hele 47 600 tonn innmeldt i journalen. Dette er fordelt på 28 forskjellige båter, noe som gir en snittfangst på nøyaktig 1 700 tonn, skriver Sildesalgslaget.

Som normalt så trekker kolmula fra internasjonal sone og inn i EU sonen utover i mars. Av ukens kvantum er 7 800 tonn fisket i internasjonalt farvann vest av Irland. Det resterende, 39 800 tonn, er tatt i EU sonen, der båtene har fangstet fra nord av «Porcue Pine» banken og videre nordvest til vel 100 nautiske mil sør av Rockall.

Fullstendig ukesrapport fra sildesalgslaget, kan du lese her.