Det er DNV GL som sammen med de andre sertifiseringsselskapene MEC og Acoura har vurdert all tilgjengelig informasjon og fullført en revisjon. I rapporten som kan leses på MSCs nettsider, er det konkludert med at NVG-silda beholder MSC-sertifikatet.

Foto: Jan-Erik Indrestrand/Norges Fiskarlag.

Alle de store norske fiskeriene er sertifisert etter standarden til Marine Stewardship Council (MSC), noe som innebærer at mer enn 90 prosent av den norske totaleksporten er sertifisert. MSC-merket på norsk fisk er et internasjonalt kvalitetsstempel, og har betydning for pris og hvilke markeder som kjøper de ulike produktene.

Sertifiseringen innebærer en rekke krav til hvordan fisken forvaltes, tas opp og eksporteres.