Forslaget som skal ut på høring innebærer at kvinnelige fiskere vil få en større frihet til å ta en pause fra fisket en stund før fødselen. De vil dessuten få god anledning til å amme i inntil to år etterpå, uten at de mister rettigheter i fisket.

Lite tilpasset

Utfordringen med dagens regelverk er at det er lite tilpasset den enkeltes behov. Dersom en kvinne føder i slutten av januar, vil hun ha rett til å stå i fiskermanntallet frem til utgangen av neste kalenderår.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Veronica Pedersen Åsheim (Frp), sier i en pressemelding at de ønsker å endre reglene for å få flere kvinner til å satse på fiskeryrket.

Flere kvinner

De siste årene har det blitt flere kvinner om bord på fiskebåter. I 2017 var 311 kvinner registrert som yrkesfiskere. Antallet kvinnelige fiskere har økt de siste to årene.

Ifølge Åsheim er det både naturlig og nødvendig at det nå blir en gjennomgang av kvinners adgang til å delta i fiske som fartøyeier. Dagens regelverk tar i liten grad høyde for kvinners behov i forbindelse med fødsel.