Fartøyet
-Lengde: 56,2 m
-Bredde: 12 m
-Bruttotonnasje: 1200

Kontaktinformasjon, rederi
TORBAS AS
POSTBOKS 84
6710 RAUDEBERG