Forskningsrådet lyser ut totalt 1 milliard kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Rundt 300 millioner kroner er øremerket prosjekter i maritim næring, sjømatnæringen og olje- og gassindustrien, går det fram av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Vi må sørge for at havbedriftene våre er helt i front på forskning og utvikling, slik at vi fortsatt kan være best på hav. Havnæringene skaper jobber og aktivitet i hele landet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i pressemeldingen.

Store verdier

I 2016 skapte havnæringene verdier for nær 500 milliarder kroner og sysselsatte rundt 215 000 personer.I samme periode har bedriftene styrket egne investeringer til forskning og utvikling med 31 prosent.