Medlemsfartøy

...

Andrea L

Andrea L er eit ringnotfartøy som eigd av Torbas AS, og er heimehøyrande i Raudeberg i Vågsøy kommune.

...

Arctic Opilio

Arctic Opilio driv med fangst av kongekrabbe, snøkrabbe og sel. Arctic Opilio er eigd av Maniitsoq AS i Tromsø.

...

Arctic Pioneer

Krabbefartøyet Arctic Pioneer er hjemmehørende i Tromsø, og eies av Arctic Pioner AS.

...

Arctic Swan

Arctic Swan er eigd av selskapet Arctic Swan AS i Alta. Selskapet er tredje generasjons familieselskap med lange tradisjoner fra fisket etter reker og hvitfisk i Barentshavet, Nordsjøen, ved Svalbard, Jan Mayen, Grønland og Canada.

...

Arnøytind Senior

Arnøytind Senior, som eies av Arnøytind AS på Skjervøy, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Asbjørn Selsbane

Asbjørn Selsbane er hjemmehørende i Tromsø og eies av Asbjørn Selsbane AS. Fartøyet har kvoter på torsk, sei, hyse, nordsjøsild, nvg-sild og makrell.

...

Astrid

Astrid er eit fartøy i stor-kyst-gruppa, heimehøyrande i Mandal.

...

Atlantic

Atlantic eies av Atlantic Longline AS i Ålesund. Atlantic er en av tre-fire norske linebåter med filetproduksjon om bord. I hovedsak produseres filet av torsk og hyse for det engelske markedet, men det skjæres også filet av brosme, lange og sei.

...

Atlantic Star

Fartøyes eies av Rosund Drift AS, og er hjemmehørende i Ålesund i Møre og Romsdal.

...

Atlantic Viking

Atlantic Viking er eigd av Nye Giske Havfiske AS, og frysetrålaren har kvotar på torsk, sei og hyse. Fartyet er reiarlagets første nybygg.

...

Ballstadøy

Ballstadøy er eigd av Rowenta AS, og er heimehøyrande i Svolvær.

...

Båragutt

Båragutt, som eies av Båragutt Kyst AS i Tromsø, har kvoter på torsk, sei, hyse og nvg-sild.

...

Båtsfjord

Hvitfisktråleren Båtsfjord eies av Nordland Havfiske AS, som er et datterselskap til Lerøy Havfisk AS.

Bautar

Bautar er eit fartøy i stor-kyst-gruppa, heimehøyrande på Godøya.

...

Bergholm

Bergholm er eit linefartøy heimehøyrande på Godøya i Giske kommune.

...

Birkeland

Birkeland er en ringnotbåt og kolmuletråler eid av Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi AS på Storebø i Austevoll.

...

Bjarne Nilsen

Bjarne Nilsen er en ringnotbåt med pelagiske fiskerettigheter samt rettigheter i torskefiskeriene. Fartøyet eies av Bjarne Nilsen AS i Hammerfest.

...

Bømmelfjord

Bømmelfjord er en pelagisk tråler som er eid av Eidesvåg AS.
 

 

...

Breidtind

Breidtind er ein trålar som er eigd av Nergård Havfiske og heimehøyrande i Tromsø.

...

Breivik junior

Breivik junior er eit fartøy i gruppa stor kyst og er heimehøyrande i Florø.

...

Brennholm

Brennholm er et ringnotfartøy hjemmehørende i Hjellestad. Brennholm eies av Brennholm AS.

 

 

...

Brusøyskjær

Brusøyskjær er eit kystfartøy eigd av Brusøyskjær AS

...

Cetus

Cetus er en pelagisk tråler bygget i 2019 hjemmehørende i Veavågen. Cetus eies av Cetus AS.

...

Christina E

Christina E er en ringnotbåt med kolmuletrålrettighet eid av Christina E AS i Fosnavåg i Herøy kommune.

...

Doggi

Doggi eies av Lerøy Havfisk i Ålesund gjennom datterselskapet Hammerfest Industrifiske AS.