Nyheter

Vil du søke i eldre artikler? Gå til arkiv

Innrapportering av fartstid og tilleggskompetanse

9. nov 2021

Kvinner som stortrivst i fiskaryrket

4. nov 2021

Ny sterk måned for sjømateksporten

3. nov 2021

Sjømatnæringen klarte seg godt til tross for pandemien

1. nov 2021

Legg til rette for god trivsel om bord

29. okt 2021

Kystverket vurderer tilsyn med kommunenes innkreving av farvannsavgift

29. okt 2021

Makrellavtalen for neste år i hamn

28. okt 2021

Enighet om kvoter for vårgytende sild og kolmule

27. okt 2021

Ringnotflåten fyller Ålesunds-hamna

22. okt 2021

Får ansvar for hav, kyst og maritim politikk

22. okt 2021

Reell vekst i villfisknæringa mellom 2011 til 2020?

22. okt 2021

Landsstyret med tiltak mot trakassering

21. okt 2021

Fiskebåt ber Stortinget øke CO2-kompensasjonen med 75 millioner

18. okt 2021

Kraftfullt initiativ mot trakassering

18. okt 2021

Oppmodar til semje om makrellbestanden

18. okt 2021

- Dette er hardt fysisk arbeid

18. okt 2021

Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2022

15. okt 2021

Ønsker Bjørnar Skjæran velkommen som fiskeri- og havminister

14. okt 2021

– Den havgående fiskeflåten er kystens drivkraft

13. okt 2021

Regjeringserklæringen

13. okt 2021

Styrker redningsberedskapen i nord

12. okt 2021

Tilrår loddekvote på 70 000 tonn i Barentshavet

12. okt 2021

Aukar CO2-kompensasjon for fiskeflåten i 2022

12. okt 2021

Bygger nytt snurrevadfartøy i Danmark

11. okt 2021

Fiskeriministeren med likestillingsoppmoding til flåten

8. okt 2021