Nyheter

Vil du søke i eldre artikler? Gå til arkiv

Lavere vågehvalkvote i 2022

21. feb 2022

Russerne har lagt ut nytt fareområde i Barentshavet

18. feb 2022

Dette blei det forska på i fjor

17. feb 2022

Bluewild satsar på berekraft i alle ledd

16. feb 2022

Russisk militærøvelse Barentshavet 16. - 19. februar

14. feb 2022

Styrer unna viktige tobis-felt

11. feb 2022

Skjæran i kontakt med Island om loddefisket

9. feb 2022

Klar for å starte bygginga av Nordsjø II

9. feb 2022

Hugs å søk om CO2-kompensasjon

9. feb 2022

-Ber fiskerinæringen om å spille dum

8. feb 2022

Vurderer ammoniakk som framtidig drivstoff

4. feb 2022

Fiskebåt vil ha på plass haustingsregel for reker

3. feb 2022

Hundre prosent resirkulerbar HG-sekk 

3. feb 2022

Rekordstart for sjømateksporten i 2022

3. feb 2022

Fortsatt god lønnsomhet i fiskeflåten, men større variasjon

2. feb 2022

- Fleire norske fartøy må få ta del i loddefisket

31. jan 2022

Konferansene startar opp igjen

27. jan 2022

Maritim næring bør bli mer digital og bærekraftig

27. jan 2022

Norsk Industris manglende forståelse for fiskeri og fiskebestander

27. jan 2022

Havforskingsinstituttet vil auke kunnskapane rundt havvind

24. jan 2022

Åpning i bunnen kan hindre at trålsekker sprenger

20. jan 2022

Havvind gir økt strømpris – fiskeriene ofres

19. jan 2022

Fiskebåt vil ha samme regler for norske fiskebåter i islandsk sone

18. jan 2022

Loddefiske i Barentshavet i 2022

14. jan 2022

Islandslodde er MSC-sertifisert

12. jan 2022