Nyheter

Vil du søke i eldre artikler? Gå til arkiv

Fiskebåt ber om gjennomgang av stengte fiskefelt

18. jun 2021

Gollenes har bestilt ny pelagisk trålar

17. jun 2021

Mulig å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet

16. jun 2021

Eksporten av snøkrabbe øker

16. jun 2021

85 prosent av restrsåstoffet blir utnyttet

16. jun 2021

Råder til kraftig reduksjon i torsk- og hysekvotene

15. jun 2021

Alternative materialer til slitematter i trål

14. jun 2021

Mange slurver med å ikke melde ut fiskebruk

11. jun 2021

Kvoteråd for vassild, lange og brosme

10. jun 2021

Legg til rette for storsatsing på havvind

8. jun 2021

Regnefeil: Større klimagassutslipp enn tidligere opplyst

8. jun 2021

Ny strategi for digitalisering og grønn skipsfart

7. jun 2021

Fiskebåt; - Viktig med avklaring

4. jun 2021

- Ny frihandelsavtale styrker rammebetingelsene for sjømatindustrien

4. jun 2021

Pelagisk Arena utsettes

3. jun 2021

Mangelfull rapportering av teiner

3. jun 2021

Rekeforslag fra SV avvist i næringskomiteen

3. jun 2021

Veksten i sjømateksporten fortsetter

3. jun 2021

- Kystverket går i mot faglige råd

1. jun 2021

Klart for nominasjon Årets kvalitetsfisker 2021

31. mai 2021

Refordeling av tredjelandskvoter og kompensasjon for tapte fiskeområder i britisk sone

28. mai 2021

Gjeninnfører karanteneplikt fra Færøyene

28. mai 2021

Full støtte til fiskeriministeren om makrellkvota

27. mai 2021

Tøffere linje fra Norge på makrell

27. mai 2021

Helikopterbasen i Tromsø formelt vedtatt

26. mai 2021