Nyheter

Vil du søke i eldre artikler? Gå til arkiv

Kystkulturpris til Inge Halstensen

31. okt 2019

Samlet skepsis til statlig kvotebank

30. okt 2019

Kvotemeldingen - uttalelse fra Fiskebåt

30. okt 2019

Oljeutslipp kan gi skader i minst 50 år

29. okt 2019

Tilrår økning i kongekrabbekvoten for 2020

29. okt 2019

Sentraliserer og svekker fiskernes rettigheter

25. okt 2019

-CO2-kompensasjon bør ikke være midlertidig

24. okt 2019

Nye avtaler for norsk vårgytende sild og kolmule

24. okt 2019

Foreslår internasjonal standard for avfallshåndtering

24. okt 2019

Fiskebåt sterkt kritisk til nye vindkraftanlegg i høringssvar

23. okt 2019

Hvordan redusere usikkerheten i fiskerirådgivingen for bunnfiskeriene?

22. okt 2019

Klimakonsekvenser for matproduksjonen

22. okt 2019

Barentshavet: Enighet om kvotene for 2020

17. okt 2019

Enige om makrellkvote på 922 00 tonn

17. okt 2019

Ingen helikopter på kystvaktfartøy

16. okt 2019

Forhandlingene med Russland er i gang

14. okt 2019

Fiskebåt sier NEI til havvindanlegget Hywind Tampen inntil innspill om plassering av anlegget er hensyntatt

13. okt 2019

Uroa over vindkraftplanar

10. okt 2019

Island opphever utestengelse av norske fartøy

9. okt 2019

Full CO2-avgift, men midlertidig kompensasjonsordning

7. okt 2019

September; Nok en god eksportmåned

4. okt 2019

Redningsberedskap på dagsorden

1. okt 2019

Kvoteråd fra ICES: Justerer opp makrellkvoten og ned for silda

1. okt 2019

Store mengder tapte fiskeredskaper funnet langt nord

30. sep 2019

Støtter kokkekamp for unge

27. sep 2019