Nyheter

Vil du søke i eldre artikler? Gå til arkiv

Regjeringen strammer inn karantenereglene

26. okt 2020

Fiskeriministeren til Fiskebåt Vest-årsmøte

26. okt 2020

Totalkvotene for kolmule og nvg-sild for 2021 er klare

24. okt 2020

Enighet med Storbritannia om midlertidig løsning fra nyttår

21. okt 2020

Veileder for håndtering av covid-19 på skip

21. okt 2020

Aukande etterspurnad etter selprodukt

20. okt 2020

Høyringsbrev til 2021-reguleringane er klare

19. okt 2020

Kvoteavtale med Russland på plass

16. okt 2020

- Auka avgifter vil legge ein dempar på den grøne omstillinga

15. okt 2020

Fiskebåt-årsmøtet blir utsatt

15. okt 2020

ICES tilrår nullfiske etter lodde i Barentshavet

14. okt 2020

Evakuering frå norsk fiskefartøy tok nesten 40 timar

13. okt 2020

- Ingen grunn til å gi Havsul utsatt frist

12. okt 2020

- Spiller hasard med verdens største fiskebestand med skattebetalerne sine penger – hevder Motvind Nordvest om Havsul I

12. okt 2020

Slik blir Sjømatrådets markedsplaner for 2021

8. okt 2020

Fiskebåt er kritisk til fleire av forslaga om avgiftsauke

8. okt 2020

Forsikringsselskap utlyser utdanningsstipend

5. okt 2020

Sjømateksporten over fjoråret til tross for nedgang i september

5. okt 2020

HI søker fartøy til nye langtidsavtaler

1. okt 2020

Snøkrabbefisket i full gang

1. okt 2020

NVE avviser vindkraftklager

1. okt 2020

Lineflåten på hysejakt i russisk sone

1. okt 2020

Høgare kvote for nordaustarktisk sei i 2021

30. sep 2020

Cybersikkerhet skal med i ISM fra 2021

30. sep 2020

Foreslår økning i sildekvoten og reduksjon for resten

30. sep 2020