I et brev til Fiskeridirektoratet skriver Fiskebåt at det fortsatt er store mengder bruk som står igjen på norsk kontinentalsokkel, selv etter tre måneder med stans i fisket.

I Fiskinfo er det meldt inn rundt 60 teinelenker med omlag 12 000 teiner i vernesonen. 

-Det ser ikke ut til at eier av teinelenkene er i stand til å hente disse opp. Desto lengre tid det går før en får opp teinene, jo større sannsynlighet er det for at blåser blir borte og at de blir vanskeligere å finne igjen, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn.

Annen fiskeriaktivitet

Det foregår også annen fiskeriaktivitet i de samme områdene, og reketrålere har allerede opplevd brukskollisjon og fått oppsnøkrabbeteiner i trålen.

- Den aktive snøkrabbeflåten som har vært nødt til å fjerne alt bruk i stopperioden, er svært kritisk til at det har stått bruk på snøkrabbefeltene i hele stopperioden. Dette har både et miljømessig aspekt, samtidig som det legger beslag på fiskefelt når fisket starter opp igjen, sier Vaskinn. 

Forslag

Fiskebåt antar at det fortsatt er en forutsetning at alt bruk som ikke røktes skal fjernes og foreslår følgende:

- Snøkrabbefartøy får kompensasjon for å hente overstått bruk.

- Fartøyet som henter bruket får eventuelt innhold i teinene.

- Teiner og tau leveres gratis i havn for destruksjon.

- Kystvaktsentralen holder styr på hvilke teinelenker som ikke er røktet og Fiskeridirektoratet gir tillatelse til henting/leting.

- Fiskebåt mener alternativt at direktoratet må leie inn fartøy for å ta opp bruk som ikke røktes.

- Det haster med å få orden på dette, både med tanke på den aktive krabbeflåten, men også de som driver annet fiskeri i de aktuelle områdene, sier Vaskin.