Her er opptadert liste over land som det oppstår karanteneplikt ved innreise fra. Se vedlegg A i oppdatert forskriften.

Blant annet har Færøyene endret status til såkalt gult land, slik at det ikke lenger oppstår karanteneplikt for personer som ankommer Norge derfra. Det er samtidig viktig å merke seg at innreisekarantene likevel oppstår dersom personen mellomlander i et område som er underlagt karanteneplikt, jfr. § 4 første ledd bokstav a) andre setning. Dersom en person for eksempel kommer med fly fra Færøyene via Kastrup oppstår det likevel karanteneplikt ved innreise til Norge.

 

Nytt unntak for sjøfolk etter negativ test  

Det har kommet inn en ny paragraf § 6 h, som oppstiller et særskilt unntak fra innreisekarantene for arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn. 

 

Bestemmelsen lyder slik;

«Personer som ankommer for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn skal i innreisekarantene både i arbeidstiden og i fritiden inntil de;

a.         har testet negativt for SARS-CoV-2 på test tatt i løpet av det første døgnet etter ankomst til Norge, og

b.         har testet negativt for SARS-CoV-2 på test tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.

Arbeidstakeren skal deretter være i innreisekarantene på fritiden. Karantene om bord på fartøyet kan kun gjennomføres på enelugar.

Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av test i Norge.

Kravet i første ledd bokstav b gjelder ikke for arbeidstaker på vei til fartøy som skal forlate norsk havn innen tre døgn etter arbeidstakerens ankomst til Norge, og som ikke skal anløpe norsk havn innen 10 døgn etter avreise.

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen der personen oppholder seg, eller sist oppholdt seg dersom skipet har forlatt havnen.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for kystcruise, skip i passasjertrafikk eller fartøy i opplag.»

 

Har kommet Fiskebåt i møte  

I et brev den 28. oktober påpekte Fiskebåt at unntaksbestemmelsen i forskriftens § 6 c (unntak fra karantene i arbeidstiden etter negativ testing hver tredje dag i en 10-dagers periode) i praksis ikke kan benyttes for sjøfolk på fartøy med seilingsperioder som overstiger tre døgn. 

Fiskebåt ba derfor om at helsemyndighetene fortløpende vurderte grunnlaget for å gi unntak fra vilkåret om testing hver tredje dag for sjøfolk. Med endringen som nå er gjort har helsemyndighetene kommet oss i møte på dette punktet.

 

Se "Korona samleside" for å holde deg oppdatert på alt som har med Covid-19 å gjøre.