Karantenereglane som har kome den siste veka har ført til ein del utfordringar i samband med mannskapsbytte for fiskefartøy. No slår Helsedirektoratet fast at mannskap på fiskefartøy kan vere i korona-karantene om bord i fartøyet, men på visse vilkår. 

I svarbrevet til Fiskebåt skriv Helsedirektoratet mellom anna dette;

«Helsedirektoratet er enig i at eventuell karantene kan avtjenes om bord i fiskefartøyet under forutsetning av at personer som avtjener karantene unngår nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.»

Ein viktig føresetnad er at personen er symptomfri før vedkomande kjem om bord.

 

Utanlandske hamner

Ei anna problemstiling som har vore lufta er kva reglar som gjeld for fartøy som har vore i utanlandske hamner. Her viser Helsedirektoratet til føringar gitt av Sjøfartsdirektoratet;

«Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor båten/skipet, som mønstrer av i Norge etter minst 14 dager om bord og ikke har symptomer, kan anses som smittefrie og trenger ikke karantene.

Når det gjelder spørsmålet om hvilket tidspunkt karanteneperioden skal beregnes fra dersom mannskapet har vært på land, er vi enige med Fiskebåts tolkning av at karantene løper fra det tidspunkt fartøyet forlater utenlandsk havn.»

Vi gjer merksam på at heile svarbrevet frå Helsedirektoratet er sendt ut til Fiskebåt sine medlemmar på e-post. For andre forhold og fleire detaljar viser vi til det som står i brevet.

 

Les også; Ber om avklaring rundt karanteneregler

 

Situasjonen utviklar seg raskt, så følg med på det siste frå helsestyresmaktene på desse nettsidene; 

 

Helsedirektoratet

Helsenorge

Folkehelseinstituttet