Avtalen som er framforhandlet innebærer blant annet en videreføring av alle tidligere tollpreferanser for sjømat og forbedret markedsadgang for hvitfisk, reker og flere andre produkter.

Maråk sier i en foreløpig kommentar at Fiskebåt hilser alle forbedringer og markedstilgang for norsk sjømat velkommen.

 

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

 

- Det er verdiskapingen fra havet og norsk sjømat, som skal være med å erstatte reduserte oljeinntekter. Vi konstaterer at det er enkelte forbedringer i markedstilgangen for norsk sjømat som lover positivt. Samtidig skulle vi ønske at frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia var en frihandelsavtale uten begrensinger for norsk eksport av sjømat til Storbritannia, sier Maråk.

 

Nulltoll for fryste pillede reker fra 2023

Handelsavtalen gir blant annet tollfritak for enkelte produkter. Fryste pillede reker er det viktigste rekeproduktet til Storbritannia. For eksport ut over den tollfrie kvoten som er etablert for i år, vil tollen trappes ned fra 7,5 til 5 prosent fra avtalens ikrafttredelse. For eksport ut over tollfri kvote på 1560 tonn i 2022 er tollsatsen trappet ned ytterligere til 2,5 prosent. Nulltoll gjelder fra 1. januar 2023.

 

Nulltoll for hvitfisk

Avtalen viderefører tollfrihet for fersk og fryst hel hvitfisk, som er svært viktige produkter til det britiske markedet. I frihandelsavtalen har Norge oppnådd tollfrihet for fryst filet av hyse og sei. Fryst filet av torsk kan eksporteres tollfritt innenfor en kvote på 4000 tonn.

 

Les også; - Ny frihandelsavtale styrker rammebetingelsene for sjømatindustrien

 

Her kan du lese statsminister Erna Solberg sin innledning til pressekonferansen

 

Fakta om norsk sjømateksport til Storbritannia

  • I 2020 ble det eksportert 147 000 tonn sjømat til Storbritannia til en verdi av 6,2 milliarder kroner.
  • Dette gjør Storbritannia til det det tredje største markedet for norsk sjømat målt etter volum og det femte største eksportmarkedet målt etter verdi.
  • Storbritannia er et viktig eksportmarked for blant annet hyse, torsk, reker og laks.
  • Det er det desidert største markedet for fryst filet av hyse, som britene bruker i sin fish and chips.