Fiskebåt har tidligere har etterlyst en slik veilder, og anbefaler nå medlemmene og sette seg inn i informasjonen som blir gitt.

 

Veilederen tar for seg mange forskjellige tema. Deriblant;

- Hvordan en skal håndtere mistanke om smitte om bord.

- Planlegging og oppstart.

- Varsling av kommunale og sentrale myndigheter.
- Aktuelle havner for håndtering av covid-19 utbrudd.

 

Veilderen finner du her.