Årets innovasjonspris går til Liegruppen Salt Ship Design for å ha kontrahert den første LNG-strøm-hybriden blant havgående fiskefartøy.

Båten skal erstatte Liegruppens fartøy «Libas», som ble solgt til Island i 2016. Navnet blir med videre når den nye båten leveres i første kvartal 2020.

Ifølge Liegruppen blir dette det første fiskefartøyet med hovedmotor som driftes 95 prosent på nedkjølt naturgass.

Flere kommer

Flere havgående fartøy er under bygging, der det blir tatt i bruk hybridteknologi i forskjellige varianter. Det vanligste er kombinasjoner av diesel og strøm, der batteriene ofte fungerer som avlasting av hovedmaskineri. Havfiskeflåten er offensiv med tanke på å ta i bruk ny teknologi som reduserer utslippene av klimagasser.