Det var under eit dialogmøte om fiskeri og havbasert vindkraft at Nordtun etterlyste betre samhandling før det blir lagt til rette for omfattande vindkraftutbygging i havområda.

Rundt 40 personar frå både fiskeri og vindkraft deltok på seminaret, der også Fiskebåt var representert med avdelingsleiarane Nina Rasmussen og Espen Jacobsen.

Uklart rundt støy

På seminaret blei det også reist spørsmål rundt støyproblematikk og kva følgjer vindkraft i havet har å seie for fiskeriet.

- Her er det mykje som er uklart og det har vore forska lite på korleis støy frå turbinane virkar inn på fisken. Her trengs det meir kunnskap. Vi opplever også at fiskeriinteressene ikkje har blitt høyrt i debatten om havbasert vindkraft, seier avdelingsleiar i Fiskebåt Espen Jacobsen.

 

Les også; Etterlyser samla plan for havområda.