Planlagt arbeidsområde vil være fiskefeltene langs kysten og noen utvalgte fiskebanker. Oppdragets varighet er 30 – 40 døgn, med planlagt oppstart i uke 34.

Følgende fartøy har hatt oppdraget det siste årene:

2015:  «Liafjord»  (bildet har vært med på to oppdrag)

2016: «Ligrunn»

2017: «Vendla» 

2018: «Morten Einar» (Snøkrabbeteiner)

2018: «Vendla»

 

For fullstendig utlysning, henvises det til www.doffin.no, referanse:  2019-328041. Etter registrering vil interesserte tilbydere få tilgang til relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud etter oppdragsgiver sin anvisning.

Eventuelle spørsmål relatert til dokumenter og anbudsprosess rettes til Simon Weshof. Eventuelle spørsmål til toktet og gjennomføring rettes til Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Frist for å komme med tilbud er satt til: 08. april 2019 klokken 12:00.