Etter planen starter fisket for fullt midten av juni med rekefiske. Utover det skal tråleren fiske torsk, sei, hyse, blåkveite, reker og senere raudåte. Båten kan fiske med enkel til trippeltrål samtidig og har en hovedmotor på 5400 KW. Magne Arvesen er utrustet med det siste av energisparende utstyr som Promas ror og propell, HSG fordelingssystem gjenbruk og fordeling av energi, et energieffektivt design og en lasteromstørrelse som skal gi mulighet til å fullføre turene effektivt uten avbrytelser. I tillegg utnyttes varmen fra hovedmotoren til varme i radiatorene inne i skipet. Fartøyet skal oppnå å være minst 20 prosent mer energieffektiv enn forrige generasjons trålere fra tidlig 2000 tall, skriver rederiet i en pressemelding.

 

Bygd i Spania

Frysetråleren som er 69,9 x 16 meter er bygget av Gondan Skipsverft i den lille byen Figueras i Castropol på Biscayakysten. Planen er å få den døpt i hjemmehavna på Engenes i Ibestad. På grunn av koronasituasjonen ser det nå ut til at det blir en enkel seremoni, på samme måte ble overtakelsesseremonien i Spania, der rederiledelsen deltok digitalt.

Engenes Fiskeriselskap AS holder til på Engenes i Ibestad kommune og daglig leder er Johannes Arne Arvesen. Selskapet er eid av søsknene Johannes Arne, Børge, Inger Anne Arvesen og Vibeke Marie Aspdal.

 

En stor dag

- For Engenes Fiskeriselskap AS er dette en stor dag i vår fiskerisatsing som begynte i 1856. Vi har med stolthet oppkalt båten etter vår far Magne Fritjof Arvesen som døde i 1994. Han og kona Vivi la grunnlaget for det som er vår tids satsing i fiskerinæringen, sier Johannes Arne Arvesen.

Kjølen til Magne Arvesen ble strukket 8. juli 2019. Verftet har hatt en måneds forsinkelse på grunn av Covid-19. 

- Vi har hatt et utmerket samarbeid med Gondan Skipsverft som har overlevert et praktfullt skip til oss. Siden 2. april har verftet hatt sjøprøver med fartøyet i Biscaya.

Tråleren på 69,9 x16 meter er bygget av Gondan Skipsverft i den lille byen Figueras i Castropol på Biscayakysten. Kongsberg, som tidligere var Rolls Royce, har designet båten etter designet NVC 370.