Utbyggingen av Hywind Tampen-anlegget starter allerede 15. april, og fisketoktet starter denne uken og går fram til 2. april.

 

Kartlegging før utbygging

Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hvilke arter og mengder av fisk som finnes i området før utbyggingen starter. 

 

Vindkraftverket på Hywind Tampen skal levere strøm til oljeplattformene Snorre og Gullfaks i Nordsjøen.(Figur: HI).

 

De oransje pilene viser hvor det skal gjennomføres akustiske målinger, mens de blå strekene viser hvor garnlenkene skal stå. (Figur: HI).

 

- Kartleggingene som nå starter er viktige for å kartlegge «nå-situasjonen», slik at en får et sammenligningsgrunnlag som kan følges opp under og etter utbyggingen. Vi har likevel hele tiden ment at det burde gjennomføres grundigere undersøkelser i god tid før utbygging, noe som ville gitt langt bedre kunnskap om hvordan utbyggingen vil virke inn på miljøet i området, sier Dingsør.

 

Gjert Dingsør, ressursforsker i Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg.

 

Flere undersøkelser

Toktet gjennomføres med MS Nesejenta som har erfaring fra lignende tokt nær oljeinstallasjoner. Det er også planlagt å videreføre flere undersøkelser etter at vindturbinene er i drift. 

 

Delmål ved toktet er;

  • Fiske med garn med to forskjellige maskestørrelser i et gradient-design, åtte stasjoner med 0-20 nm distanse fra vindturbinene i en sørvestlig retning
  • Akustiske undersøkelser for å estimere mengde og utbredelse av pelagisk fisk i området
  • Innsamling av vannprøver for å undersøke eDNA, som kan påvise arter som ikke fanges i garnene

 

Fiskebåt har etterspurt forundersøkelser i forbindelse med utbyggingen ved flere anledninger, og ber om at andre aktører viser aktsomhet i området så lenge toktet pågår.

 

 

Les også;

Konstruktivt møte om vindkraft

Styrer unna viktige tobisfelt

Klar for å starte bygginga av Nordsjø II

-Ber fiskerinæringen om å spille dum

- Havvindsatsingen er på kollisjonskurs med fiskeriene