- Vi er glade for at det går i rett veg etter flere år med stans i dette fisket, men med bakgrunn i observasjonene fiskerne har gjort i Barentshavet og et redusert beitepress fra en nedjustert torskebestand, hadde vi forventet en høyere loddekvote enn 70 000 tonn sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Av kvoten på 70 000 tonn er fordelingen at Norge får 60 prosent, mens resten går til Russland.

 

Estimert bestand på nær fire millioner tonn

Det årlige økosystemtoktet er gjennomført med en relativt god dekning. Toktresultatet estimerer en loddebestand på nær fire millioner tonn, der om lag 36 prosent (1,4 millioner tonn) estimeres til å være modnende lodde som kan bidra til gytebestanden i 2022. 

- Den sterke 2020 årsklassen har hatt relativt dårlig vekst og en stor del er derfor ikke stor nok til å bidra til gytebestanden neste år. Toktet viser også en god 2021 årsklasse. I bestandsmodellen benyttes den modnende andelen til å predikere størrelsen på gytebestanden 1. april 2022. I disse beregningene predikeres det at torsk vil spise ca 570 000 tonn lodde som en del av den naturlige dødeligheten. Med et fiske på 70 000 tonn er det estimert at gytebestanden 1. april vil være 424 000 tonn med en sikkerhet på 95 prosent at den vil være over 200 000 tonn, sier ressursforsker i Fiskebåt Gjert Dingsør.

 

Betydelig lavere enn forventet

Ifølge Dingsør viser til at kvoterådet, som ble betydelig lavere enn forventet, viser at det er på høy tid at det kommer en ny forvaltningsmodell, noe Fiskebåt har vært en pådriver for å få på plass. Den nye modellen vil bli evaluert i 2022.

Fiskebåt forventer at forvaltning av lodde får mye fokus i forhandlingene med Russland som pågår denne uken.

 

Les også;

HI ønskar å utvide loddetoket i Barentshavet