NB! Saken er oppdatert 18.11.20 med at alt mannskapet testet negativt på Covid-19. Les mer her.

 

Fartøyet skulle opprinnelig ankomme Ålesund for lossing og mindre servicearbeid onsdag 18. november. Rederiet ønsker imidlertid å være føre var og unngå usikkerhet og risiko for mannskap og leverandører. 

Fartøyet vil derfor ankomme Ålesund mandag 16. november for å teste alt mannskap for Covid-19. Lossing, servicearbeid og mannskapsbytte vil først ta til når testresultatet er klart. 

Havstrand har et mannskap på 21 personer om bord. Fartøyet var sist til kai i Tromsø 2. november, uten mannskapsbytte eller at noen var i land.