Regjeringen vsier til at det er store avstander mellom redningshelikopterbasene i Bodø og på Banak. Klimatiske forhold, lange mørkeperioder og økt aktivitet knyttet til cruisetrafikk og fjellturisme gir særlige utfordringer. For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge skal det etableres en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil innleie. Det tas sikte på at den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022.

- Å få en base for redningshelikopter i Tromsø er svært viktig for beredskapen for fiskere og andre sjøfolk. Vi er derfor svært glade for at regjeringen nå har landet denne saken og også bevilger penger til den, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn.

 

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

 

Anbudskonkurranse

Anbudskonkurransen viste at felles leverandør og felles operert base for Tromsø og Sysselmesterens helikoptertjeneste på Svalbard vil gi økonomiske fordeler og bedre kvalitet. Det legges derfor opp til en slik løsning. Det planlegges for å skifte til ny leverandør på Svalbardbasen i løpet av 2022.

Tolv ‘Sea King’-helikoptre skal skiftes ut med 16 nye ‘SAR Queen’-redningshelikoptre av typen AW101.

– SAR Queen har langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn Sea King-maskinene. Den norske redningstjenesten vil med dette få et betydelig løft - både over hav og land, justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

 

Store pengesummer

Det er foreslått bevilget 238,2 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og 4,9 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, tilsammen 243,1 millioner kroner.