Covid-19- forskriften er foreløpig ikke blitt oppdatert, men endringene beskrives i en pressemelding fra regjeringen


Endringer av betydning for fiskeflåten synes å være følgende: 

 

Negativ test før innreise

  • Kravet om å fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.  Dette vil åpne for reisende fra andre kontinent med lang reisetid. Unntakene fra kravet om å fremvise negativ test ved innreise endres ikke. Unntakene fremgår av Covid-19 forskriften § 4 a andre ledd. 
     
  • I dag er det krav om PCR-test på grensen for personer som har oppholdt seg i Storbritannina og Sør-Afrika. Dette kravet utvides nå til Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil. I tillegg skal personer som har oppholdt seg i disse landene mellom 15. og 25. januar snarest mulig teste seg med testmetoden PCR. 

 

Karantene

En del unntak fra kravet om innreisekarantene oppheves, men de unntaksregelene som er relevante for fiskeflåten videreføres med noen justeringer: 

  • Det blir strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som har særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene. Hovedregelen vil nå være at disse personene skal teste negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR før de begynner å jobbe. Testen skal tas tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen begynne å jobbe etter å ha testet negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

  • For personer som skal jobbe på fartøy i norsk havn, skal PCR- test benyttes ved  testing ved utgang av karantene. 

Oppdatert forskrift ventes å komme i løpet av dagen. Gjeldende forskrift er tilgjengelig her.
 

Ta gjerne kontakt med administrasjonen viss det er spørsmål knyttet til endringene. Vi må være forberedt på at det snarlig kan komme ytterligere innstramminger i smittevernreglene som følge av spredningen av det muterte viruset i Norge.