Stortingsrepresentanten Iversen i fri dressur

 

Av: Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt

 

Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

 

I innlegg i Fiskeribladet den 3. desember 2020 med overskriften; ”Tenk om fiskeristatsråden hadde vært fisker”,  kommer stortingsrepresentant Geir Iversen fra Senterpartiet med drøye påstander som rammer en stor del av den norske kystfiskeflåten som benytter redskapet snurrevad. Vet Iversen hvordan redskapet snurrevad fungerer og at redskapet benyttes av svært mange kystfartøy fra 11 meter og oppover, selv om Iversen har Stor kyst i tankene.

Etter å ha lest innlegget er min første tanke at det er trist at stortingspolitikere bidrar til å fremsette usannheter om en stor del av den norske kystfiskeflåten. Tenk om Iversen hadde undersøkt saken nærmere før han kommer med usanne påstander som kriminaliserer en stor del av kystflåten. 

 

Iversen påstår i sitt innlegg at:

Trålere som under sitt dekke av å drive snurrevadfiske soper fjordarm etter fjordarm på jakt etter den siste rest av undermåls sei og hyse”.

Dette er en drøy påstand fra Iversen. Jeg legger derfor til grunn at Iversen kan dokumentere sine påstander og utfordrer han derfor til å komme med konkrete eksempler. 

Iversen kommer videre med følgende uttalelse/spørsmålsstilling:

Kan ikke de ærede byråkrater som styrer ”butikken” ta til forstanden, fisk i bunnen av en snurrevad-trålpose som hiver på land 80 tonn kan man vel selv tenke seg hvilken tilstand er i.”

Her kan man ikke utlede noe annet enn at Iversen mener snurrevadfanget fisk er av dårlig kvalitet og at det er betydelige kvantum av dårlig kvalitet som landes, ja på en noe utradisjonell måte, ved at fangsten hives på land. Har Iversen eksempler på slike landinger? 

Etter det jeg kjenner til er fiskere som benytter snurrevad, i likhet med de fleste av sine yrkesbrødre, opptatt av å lande fisk av god kvalitet. Vet Iversen i det hele tatt hvordan et snurrevadfartøy utøver sitt fiske og hvordan fangsten behandles ombord? Til orientering er de fleste snurrevadfartøy utstyrt med pumper, som på en skånsom måte transporterer fisk av førsteklasses kvalitet fra redskapet over i fartøyets lasterom. Vet Iversen at mange av disse fartøyene holder fangsten levende i bulk, inntil fangsten pumpes til mottaksanlegg på land. Det kan også stilles spørsmålstegn ved Iversens kunnskap vedrørende hvor stor fangstene er, når det hevdes at disse ligger på rundt 80 tonn.

Norsk foredlingsindustri er avhengig av denne flåtegruppen for å drifte anleggene helårlige, noe som blant annet Båtsfjord er et godt eksempel. Denne flåten tilbyr attraktive arbeidsplasser for fiskerne ombord og bidrar til aktivitet og verdiskapning langs hele kysten.  

Stortingsrepresentanten Iversen har åpenbart startet sin valgkamp på høygir. Fiskerinæringen og landet forøvrig er ikke tjent med stortingspolitikere som bidrar til at det skapes motsetninger basert på usannheter.