Begge fiskeriene er sertifisert av det uavhengige sertifiseringsselskapet DNV, som har vurdert fiskeriet opp mot MSCs strenge kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis. 

Bestandene er per i dag i relativt god forfatning, og høstes på bærekraftige nivåer. Begge fiskeriene opererer innenfor et veletablert og effektivt forvaltningsregime.

 

- Strenge kriterier

- Fiskeriene har vist at de når opp til de strenge kriteriene knyttet til bestandssituasjonen, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis i MSCs fiskeristandard. Norges Fiskarlag har jobbet grundig og effektivt mot dette resultatet for å møte markedets forventinger til bærekraftige forvaltede bestander. Vi gratulerer den norske industrien og særlig Fiskarlaget, sier Gisli Gislason, programdirektør for MSC i Nord Atlanteren.

I tillegg til å ivareta fiskebestandene og det marine miljøet, vil fiskeriet nå kunne tilby MSC-sertifisert blåkveite og snabeluer. Rundt 33 000 tonn MSC-sertifisert norsk uer og rundt 14 000 tonn MSC-sertifisert norsk blåkveite vil nå være tilgjengelig for innenlandsk konsum og til de globale eksportmarkedene. Det meste av eksporten av disse norske artene går i dag til asiatiske markeder. Samtidig kjøper og konsumerer sentraleuropeiske markeder også en betydelig mengde fra disse fiskeriene.

 

Viktig med bærekraft og sporbarhet

-  Norge har lang tradisjon for bærekraftig fiskeriforvaltning. Vi er tilfredse med å kunne dokumentere dette gjennom MSC-standarden for også disse fiskeriene, sier Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, som på vegne av norsk fiskerinæring arbeider med sertifiseringen.

Han mener det er viktig at disse artene nå er sertifisert.

- For de globale markedene, er det av stadig større betydning at vi kan vise til bærekraft og sporbarhet i vår fiskeriforvaltning. Dermed er det også viktig at snabeluer og blåkveite også får dette sertifikatet, sier Larsen.