De siste 10 årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og leverandørindustrien står nå for en verdiskapning på over 30 milliarder kroner. 

SINTEF har siden 2004 gjennomført årlige analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Analysene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Ocean og SINTEF Teknologi og samfunn.

Sysselsetningen er stabil

Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de to siste årene. 

- Dette er viktige arbeidsplasser i mange kystsamfunn og viktig for å opprettholde bosetting der, sier Ulf Winther.

Hele Sintef-rapporten kan du lese her.

Her kan du se hovudpunktene i en animasjonsfilm.