Ifølge Sjømatrådet er dette en historisk god start på året. Laksen er det som trekker mest oppover, men også hvitfisken bidrar til økte volum og priser.

- Hvitfisken bidrar til både økte volum og priser på ferske produkter til verdiveksten. Vi ser også at det er en verdiøkning for ørret, sild og makrell. Verdiveksten skyldes også en svak norsk krone mot de viktige valutaene, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet.

 

Her kan du lese hele markedsanalysen fra Norges sjømatråd.