- Norsk sjømateksport passerer denne uka 100 milliarder. Det er et bevis på at verden elsker sjømat fra Norge og at sjømatnæringen er en av landets viktigste fremtidsnæringer, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. 

Sjømateksporten har siden 2010 doblet seg fra 50 til 100 milliarder, og Larsen peker på fire hovedårsaker. 

- Vi har fått bedre betalt for den fantastiske sjømaten vår og har opplevd en betydelig vekst i etterspørsel. Det har vært en prisvekst i norske kroner for flere arter, for eksempel har verdien av norsk lakseeksport økt med 129 prosent siden 2010. I tillegg har den norske kronen vært svak, noe som er fordelaktig for eksporten. Samtidig har aktivt markedsarbeid fra myndighetene og næringens side, både med markedsadgang og markedsføring av produktene, gitt resultater, avslutter Larsen.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik er også begeistret for tallene. 

- Denne uka når vi en viktig milepæl for Norge. 2019 vil gå inn i historiebøkene som det året sjømateksporten bikket 100 milliarder kroner. Det er gode nyheter, for sjømatnæringen skaper aktivitet og jobber i hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. 

Norge eksporterte 273 000 tonn sjømat for 10,5 milliarder kroner i november. 

Her kan du lese hele markedsmeldingen fra Sjømatrådet.