- Alle de viktigste sjømatartene viser vekst i eksportverdien i 2019. Størst vekst har laks med en økning på tre milliarder kroner, eller seks prosent. Globalt er det fortsatt stor etterspørselsvekst etter norsk laks. Nest størst vekst er det makrell som har, med en økning på 604 millioner kroner eller 49 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En svak norsk krone er fortsatt en viktig bidragsyter til den totale verdiøkningen, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

I september eksporterte Norge 203 000 tonn sjømat til en verdi av 8,7 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 18 prosent, mens verdien økte med 14 prosent eller 1,1 milliard kroner fra samme måned i fjor. 

Opp for fryst torsk

Hittil i år har Norge eksportert 44 200 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 23 prosent, mens verdien falt med 7 prosent eller 150 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hittil i år er det Danmark, Polen og Nederland som har vært de største markedene for fersk torsk.

Norge har eksportert 1 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 82 millioner kroner i september. Det er en volumvekst på 11 prosent, mens verdien økte med 39 prosent eller 23 millioner kroner

- Lavere kvoter på torsk har ført til lavere eksport av de fleste torskeprodukter. Fallet i volum, sammen med en svak norsk krone, er nok hovedforklaringen på at prisen har gått opp, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen.

Hittil i år har Norge eksportert 53 700 tonn fryst torsk, inklusiv filet til en verdi av 2,3 milliarder kroner. Volumet økte med 4 prosent, mens verdien økte med 19 prosent eller 361 millioner kroner. Kina, Storbritannia og Polen var de største kjøperne av fryst torsk hittil i år.

Norge har eksportert 3 800 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 165 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på 4 prosent, mens verdien økte med 1 prosent eller 2 millioner kroner fra september i fjor.

- Fryst hel torsk er det torskeproduktet som har lavest prisvekst, men volumene er høyere enn på samme tid i fjor. Usikkerhet rundt Brexit og stabil etterspørsel er hovedforklaringen på at Storbritannia er det markedet som har hatt størst volumvekst så langt i år, sier Pettersen.

 

Sterk vekst for makrellen

Hittil i år har Norge eksportert 200 000 tonn sild for 1,9 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 7 prosent eller 120 millioner kroner. 

I september har Norge eksportert 16 900 tonn sild til en verdi av 223 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 6 prosent, mens verdien økte med 26 prosent eller 46 millioner kroner. Litauen, Polen og Nederland har vært de største kjøperlandene av sild hittil i år.

- Det har vært en prisvekst for de fleste sildeprodukter, som er en viktig årsak til verdiveksten for sild. Spesielt stor har prisøkningen vært for Nordsjøsild. I tillegg har det vært stor vekst i eksporten av silderogn, som følger av mangel på lodderogn, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd. 

Hittil i år har Norge eksportert 107 000 tonn makrell for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 14 prosent, mens verdien økte med 49 prosent eller 604 millioner kroner. 

I september har Norge eksportert 10 100 tonn makrell til en verdi av 182 millioner kroner. Det er en volumvekst på 45 prosent, mens verdien økte med 75 prosent eller 78 millioner kroner. Hittil i år er det Kina, Sør-Korea og Japan som har kjøpt mest makrell.

- Forventninger om redusert fangst i 2019 førte til en økt pris allerede i fjor høst. Økt pris sammen med økt eksportvolum er årsaken til verdiveksten. Det økte eksportvolumet skyldes både økt import og økt fangst i Norge, sier Aandahl.

Her kan lese hele markedsmeldingen fra Sjømatrådet.