- Fiskebåt er positive til at departementet har gjort en grundig utredning av disse temaene, og legger til grunn at det er en målsetning å innfri næringsaktørenes berettigede forventninger om stabilitet og forutsigbarhet i fiskeripolitikken, sier adm. direktør i Fiskebåt Audun Maråk.

 

Adm.dir. i Fiskebåt, Audun Maråk.

Maråk viser til at norsk fiskerinæring har gått fra å være en subsidiert næring til å bli en lønnsom og attraktiv næring. Den viktigste faktoren for denne utviklingen har vært et tett og godt samarbeid mellom myndigheter og næringen om sentrale rammevilkår. Fiskeflåten er avhengige av forutsigbare og langsiktige rammevilkår, ikke minst at ressursfordelingen og strukturpolitikken ligger fast. Varig løsninger forutsetter et bredt politisk flertall rundt den kommende kvotemeldingen. Fiskebåt håper at regjeringen lykkes med dette, og vil bidra konstruktivt i den videre prosessen, sier Maråk.

- Sentrale politiske rammevilkår har vært til utredning og politisk behandling i en årrekke, og dette har bidratt til å skape en usikkerhet i næringen. Fiskebåt er opptatt av fremdriften i arbeidet med den nye kvotemeldingen, og håper at Stortinget kan behandle meldingen så raskt som mulig, sier Maråk.

 

Her kan du lese pressemeldingen fra regjeringen.

Her kan du lese høringsdokumentene.