Totalkvoten er lik kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Dette er en økning på 15 prosent fra årets kvote på 197 212 tonn, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Bestanden er godt over føre-var nivå. Rådet har vært stabilt de senere årene.

Sei nord for 62 grader nord er en norsk bestand. Norge fastsetter derfor totalkvoten uten forhandlinger med andre stater.