Den norske kvoten på makrell er 213.800 tonn. Av den er det satt av 1 125 tonn til forsknings- og undervisningskvote, 1 300 tonn til agnkvote og 513 tonn til rekrutteringskvote. 

Gruppekvoten til ringnot er 148 911 tonn, SUK 13 569 tonn, trål 8 438 tonn og kyst 40 537 tonn.

  • Kvoteenheten for ringnot er fastsatt til 3,57
  • Kvoteenheten for SUK er fastsatt til 3,33
  • Kvoteenheten for trål er fastsatt til 0,71
  • Kvoteenheten for kyst er fastsatt til 25,328. For fartøy med største lengde og hjemmelslengde under 15 meter er kvotenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 50,657 tonn.

 

Ny prøveordning for overfiske


Nytt av året er at departementet nå etter påtrykk fra Fiskebåt i sammarbeid  med Sildelaget, innfører en ny prøveordning for makrell. Fra neste år av skal overfiske ut over kvotefleksibilitetsordningen (ut over 110 prosent) belastes på fartøynivå, og ikke gruppekvotenivå. Ut over dette blir reguleringen for 2020 i hovedsak en videreføring av reguleringen fra 2019.

Forskriften er lagt ved: Regulering av fisket etter makrell i 2020

 

Kolmuletrål og pelagisk trål

Fordelingen av kolmule er også klar etter at kyststatene i oktober fastsatte en totalkvote (TAC) på kolmule på 1 161 615 tonn som er i tråd med kvoterådet til ICES og gjeldende forvaltningsplan. Etter at forhandlingene med EU er gjennomført er den norske kvoten på kolmule for 2020 på 360 283 tonn. Det er satt av 1 095 tonn til forskningskvote.

  • Kolmuletrål har en gruppekvote på 280 167 tonn hvor 226 753 tonn kan fiskes i EU-sonen og inntil 23 400 tonn kan fiskes i Færøysk sone.
  • Pelagisk trål har en gruppekvote på 79 021 tonn hvor 63 956 tonn kan fiskes i EU-sonen og inntil 6 600 tonn kan fiskes i Færøysk sone.

Forskrift om reguleringen av fisket etter kolmule i 2020.pdf