Ifølge den reviderte statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har klimagassutslippene fra fiskeflåten økt jevnt og trutt fra et bunnivå på 514 100 tonn i 2013, til 805 000 tonn i 2019. Selv som statistikken er justert opp har det vært en nedgang av utslippene både i 2019 og 2020, men ikke så mye som det tidligere har blitt vist til.

Samlet var det norske utslippene på 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Dermed når ikke Norge sitt eget klimamål på 48,6 millioner tonn, skriver E24. Det var likevel en nedgang på 3,2 prosent fra 2019 til 2020, ifølge SSB.

Fiskebåt har tatt initiativ til en revisjon av CO2-strategien for fiskeflåten fra 2017. I dette arbeidet blir det viktig å finne riktige tall for utslippsutviklingen i fiskeflåten.