For 2021 er det beregnet at avgiften vil gi staten en inntekt på rundt 50 millioner kroner. Hvis regjeringen får stortinget med seg, vil avgiften innføres fra 1. juli i år. Avgiften vil være på 0,42 prosent av førstehåndsomsetningen av villfisk. Dette er en såkalt fiskal avgift, som betyr at avgiften ikke har annet formål enn å gi staten inntekter. 

 

Kvotemeldingen

Forslaget om å innføre avgiften har sammenheng med at Stortinget i behandlingen av Kvotemeldingen forkastet forslaget om en statlig kvotebank, og erstattet dette med en fiskal avgift.

 

Fiskebåt er svært kritisk

Fiskebåt mener at det er svært uheldig å innføre en ny fiskal avgift for fiskerinæringen samtidig som det er varslet en kraftig økning i CO2-avgiften. Dette har Fiskebåt også gitt klart utrykk for tidligere, blant annet gjennom et høringssvar til Skattedirektoratet om denne avgiften.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

 

Les også;

10.03.21: - Trekk forslaget om fiskeriavgift

04.02.21: Vil kreve inn ny fiskeriavgift

 

Les også Fiskebåt sitt høringssvar til Skattedirekoratet om denne avgiften