Innstrammingene kommer som en følge av økt smitte i samfunnet, der mye av smitten har kommet som følge av arbeidsinnvandring og økt smittepress i flere andre land.

 

Dette skriver regjeringen;

  • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

Det ble presisert at de nye reglene i første omgang vil gjelde frem til starten av desember. 
 

Betydning for fiskeflåten


Slik Fiskebåt forstår pressemeldingen innebærer dette følgende: 

  • Mannskap som kommer fra såkalte røde land kan ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Endringen trer i kraft natt til førstkommende lørdag. Det vil derfor ikke lenger være mulig å sende mannskap til sjøs etter første negativ test, selv om vedkommende kommer fra et rødt land. 

  • Øvrige arbeidstakere (i henhold til pressemeldingen tolkes dette som mannskap fra andre land som ikke er røde - f eks fra oransje land mv) synes fremdeles å være omfattet av den såkalte "fritidskarantenen", som innebærer karantenefritak i arbeidstiden men ikke på fritiden. Regelen har vært at mannskapet har kunnet gå rett i arbeid etter første negative test. De nye forutsetningene for dette er imidlertid at de nå skal testes hver tredje dag og bo på eget rom de første 10 dagene. Ettersom det per i dag ikke er mulig å foreta testing om bord på fartøyet, vil heller ikke ordningen med fritidskarantene kunne tas i bruk av fiskeflåten.