Storbritannia vil fra 1. januar 2021 bli en viktig fiskerinasjon og samarbeidspartner for Norge. Med denne avtalen kan partene avtale gjensidig adgang til hverandres jurisdiksjonsområder og bytte av fiskekvoter. Videre skal partene i tråd med avtalen samarbeide om kontroll, lisensiering og forskning.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier i en pressemelding at han er glad for at vi har fått på plass en avtale som åpner for et bredt fiskerisamarbeid med et viktig samarbeidsland for Norge.

- Dette vil legge til rette for et fortsatt solid og godt forhold, som vil være viktig i tiden fremover når samarbeidet skal videreutvikles og kvoteavtaler skal forhandles i både bilateral og trilateral kontekst, sier han.

 

Ser fram til samarbeid

Også utenriksministeren mener avtalen er viktig.

–Avtalen ivaretar de forpliktelsene vi har etter havretten til å samarbeide med andre kyststater om delte fiskebestander. Slikt samarbeid må være i tråd med moderne prinsipper om fiskeriforvaltning. Vi skal også videreføre vårt gode samarbeid med EU om fiske i Nordsjøen. Vi ser frem til å få på plass en avtale mellom Norge, Storbritannia og EU om hvordan fellesbestander i Nordsjøen skal forvaltes når brexit blir en realitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 

Soner og fiskekvoter

Konkrete avtaler om adgang til å fiske i hverandres soner og bytte av fiskekvoter vil bli gjort gjennom årlige fiskeriavtaler, som i dag. Andre deler av fiskerisamarbeidet i Nordsjøen vil bli regulert av en egen trepartsavtale mellom EU, Norge og Storbritannia.

Avtalen vil tre i kraft så snart begge parter har gjennomført nasjonale prosedyrer for inngåelse, men tidligst 1. januar 2021.

Storbritannia har vært en del av EUs felles fiskeripolitikk i 40 år. Når overgangsperioden etter brexit utløper 31. desember 2020, vil Storbritannia opptre som en selvstendig kyststat.

 

Her kan du lese regeringen sin innstilling til Stortinget

Les også;

Enighet med Storbritannia om midlertidig løsning fra nyttår