Sjømatrådet og FHF har sammen med Sjømat Norge, Fiskebåt og Sildesalgslaget besluttet å utsette Pelagisk Arena som var planlagt avhold i Bergen 2. september.

Planen er å gjennomføre Pelagisk Arena så snart det lar seg gjøre uten noen begrensinger, og at Pelagisk Arena skal være en av de første fysiske møteplassene for pelagisk næring når dette er mulig.