- Kvotefleks kan i enkelte tilfeller gjøre det mulig å holde fisket i gang over nyttår, slik at en slipper å bryte av fisket når en så vidt har kommet over årets kvote. Kvotefleks vil dessuten gjøre det enklere for direktoratet å komme i mål med avviklingen av fisket, skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet.

 

Dårlig kvalitet

Fiskebåt støtter dermed forslaget fra direktoratet, og viser til at stopperioden i forskriften er fra 1. juli til og med 30. september. Fiskebåt er kjent med at det i september har vært en betydelig andel krabbe med dårlig kjøttfylde og som derfor ikke er å regne som vare av god kvalitet. Dårlig kjøttfylde gjenspeiler seg i eksportprisen og det er derfor urasjonelt å fiske på denne tiden. Med bakgrunn av dette, mener Fiskebåt at stopperioden må være fra 1. juli til og med 31. oktober.

 

Snur 2000 teiner om dagen

I utøvelsesforskriften er fartøyene begrenset til å fiske med maksimalt 9000 teiner. Enkelte fartøy snur 2000 teiner om dagen og da blir teinene kun stående i vel fire døgn før de tømmes på nytt. Dette innebærer at det blir for kort tid til at småkrabben kan finne veien ut gjennom maskene. På den annen side vil en vesentlig økning i bruksmengden innebære at større arealer beslaglegges, og det blir økt konkurranse om de beste fiskeplassene. Ut fra en helhetsvurdering går Fiskebåt inn for å heve maksimalt antall teiner per fartøy til 10 000, heter det i høringssvaret.